Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Activa: uitgebreide uitleg + voorbeelden

Activa zijn bezittingen van een bedrijf die waarde hebben en die het bedrijf in de toekomst kan verkopen of gebruiken om inkomsten te genereren. Activa kunnen zowel tastbaar (tanglible) als niet-tastbaar (non tangible) bezittingen zijn. Tastbare activa zijn bezittingen die fysiek aanwezig zijn, zoals gebouwen, machines en voorraden. Niet-tastbare activa zijn bezittingen die niet fysiek aanwezig zijn, zoals octrooien, merken en goede naam.

Opbouw van de actiefzijde van de balans

Op de actiefzijde van de balans staan de bezittingen van het bedrijf vermeld. De actiefzijde is opgebouwd uit twee categorieën: vaste activa en vlottende activa.

Vaste activa zijn bezittingen die langere tijd in gebruik zijn en die het bedrijf kan gebruiken om inkomsten te genereren. Vaste activa omvatten onder andere gebouwen, grond en machines. Vlottende activa zijn bezittingen die snel in contanten kunnen worden omgezet en die het bedrijf kan gebruiken om aan korte termijn verplichtingen te voldoen. Vlottende activa omvatten onder andere voorraden, vorderingen en liquide middelen.

Het doel van activa

Het doel van activa is om waarde te creëren voor het bedrijf door inkomsten te genereren of te verkopen. Activa kunnen ook worden gebruikt om aan verplichtingen te voldoen en om de solvabiliteit en liquiditeit van het bedrijf te verhogen.

Wist je dat: De activa vul je natuurlijk ook in boekhoudsoftware in.

Veelgestelde vragen

Wat zijn activa?

Activa zijn bezittingen van een bedrijf die waarde hebben en die het bedrijf in de toekomst kan verkopen of gebruiken om inkomsten te genereren. Activa kunnen zowel tastbare als niet-tastbare bezittingen zijn.

Wat zijn vaste activa?

Vaste activa zijn bezittingen die langere tijd in gebruik zijn en die het bedrijf kan gebruiken om inkomsten te genereren. Vaste activa omvatten onder andere gebouwen, grond en machines.

Wat zijn vlottende activa?

Vlottende activa zijn bezittingen die snel in contanten kunnen worden omgezet en die het bedrijf kan gebruiken om aan korte termijn verplichtingen te voldoen.

Wat is het doel?

Het doel van activa is om waarde te creëren voor het bedrijf door inkomsten te genereren of te verkopen. Activa kunnen ook worden gebruikt om aan verplichtingen te voldoen en om de solvabiliteit en liquiditeit van het bedrijf te verhogen.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.