Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

AFAS SB+ boekhoudpakket: Facturatie module

De facturatie module van AFAS SB+ boekhoudtool biedt een aantal tools voor het verwerken van verkopen en aankopen en het genereren van facturen. Wil je meer weten over AFAS zelf? Lees dan zeker onze uitgebreide AFAS SB+ review.

Demo aanvragen en pakketten bekijken

Alle modules bekijken

 Naast de facturatie module bestaat het pakket uit de modules:

Facturatie module van AFAS SB+

Hieronder geven we een overzicht van enkele van de belangrijkste functies van de facturatie module:

  • In- en verkoop: De facturatie module biedt ondersteuning voor het verwerken van verkopen en aankopen, waarmee gebruikers bijvoorbeeld orders kunnen aannemen, verzendnota’s kunnen genereren en facturen kunnen versturen.
  • Artikel: De facturatie module biedt de mogelijkheid om artikelen te beheren, waarmee gebruikers bijvoorbeeld voorraadniveaus kunnen bewaken en prijzen kunnen aanpassen.
  • Offertes: Offertes zijn documenten waarin een bedrijf aanbiedt om producten of diensten te leveren tegen een bepaalde prijs. De facturatie module biedt de mogelijkheid om offertes te maken en te versturen, wat kan helpen om de verkoop te bevorderen.
  • Facturering: Facturering is het proces van het opstellen en versturen van facturen aan klanten. De facturatie module biedt de mogelijkheid om facturen te maken en te versturen, wat kan helpen om de administratie efficiënter te maken en om de betaling van facturen te bevorderen.

Facturering in de boekhouding

Facturering is het proces van het opstellen en versturen van facturen aan klanten in de context van boekhouding. Een factuur is een document waarin een bedrijf aan een klant vermeldt wat er is verkocht, hoeveel het kost en wanneer het betaald dient te worden. Facturering is een belangrijk onderdeel van de financiële administratie van een bedrijf, omdat het helpt om inkomsten te genereren en om ervoor te zorgen dat klanten op tijd betalen. Facturering kan handmatig gebeuren, maar tegenwoordig wordt het vaak geautomatiseerd met behulp van software of andere digitale tools.

Inkoop en verkoop

Inkoop en verkoop zijn termen die gebruikt worden om aan te geven wanneer een bedrijf producten of diensten koopt of verkoopt. Inkoop verwijst naar de aankoop van producten of diensten door een bedrijf, terwijl verkoop verwijst naar de verkoop van producten of diensten door het bedrijf aan klanten. Inkoop en verkoop zijn belangrijke onderdelen van de financiële administratie van een bedrijf, omdat ze invloed hebben op de inkomsten en kosten van het bedrijf. Bij inkoop worden de kosten van producten of diensten die het bedrijf koopt in mindering gebracht op de inkomsten, terwijl bij verkoop de inkomsten verhoogd worden met de opbrengsten van de verkochte producten of diensten.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.