Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Alles over afschrijvingen: voorbeelden en in boekhoudprogramma

Afschrijvingen zijn een belangrijk begrip in de boekhouding en de financiële administratie van een bedrijf. Ze spelen een cruciale rol bij het bepalen van de winst- en verliesrekening en het netto vermogen van een onderneming. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat afschrijvingen precies zijn, hoe ze worden berekend en waarom ze zo belangrijk zijn voor de financiële gezondheid van een bedrijf.

Wat zijn afschrijvingen?

Afschrijvingen zijn een boekhoudkundige term die verwijst naar de afschrijving van de waarde van een activa over een bepaalde periode. In het Nederlandse boekhoudrecht worden afschrijvingen gebruikt om de waarde van bepaalde activa, zoals machines, gebouwen en voertuigen, op de balans van een bedrijf te verminderen.

Afschrijvingen dienen om de waarde van een activa op de balans te verminderen naar de verwachte restwaarde op het einde van de economische levensduur van het activa. Dit gebeurt om een juist beeld te geven van de waarde van het activa op een bepaald moment. Zo kan bijvoorbeeld een bedrijf dat een machine heeft aangeschaft voor € 100.000,- deze machine niet in één keer afschrijven, maar in bijvoorbeeld tien jaar tijd. Dit betekent dat het bedrijf elk jaar € 10.000,- afschrijft op de waarde van de machine.

Waarom zijn afschrijvingen belangrijk?

Afschrijvingen zijn belangrijk omdat ze helpen om een realistisch beeld te geven van de financiële situatie van een bedrijf. Door afschrijvingen op activa te boeken, wordt de waarde van het activa op de balans verminderd. Dit heeft direct invloed op de winst- en verliesrekening van het bedrijf, aangezien de afschrijvingen worden afgetrokken van de winst.

Daarnaast zijn afschrijvingen ook belangrijk voor het bepalen van het netto vermogen van een bedrijf. Het netto vermogen is het verschil tussen het totale vermogen van een bedrijf en de totale schulden van het bedrijf. Als een bedrijf bijvoorbeeld een activa heeft met een waarde van € 100.000,- en hierop afschrijvingen van € 10.000,- per jaar boekt, dan zal het netto vermogen van het bedrijf elk jaar afnemen met € 10.000,-. Dit is omdat de afschrijvingen worden afgetrokken van het totale vermogen van het bedrijf.

Kortom: Afschrijvingen zijn dus belangrijk omdat ze helpen om een realistisch beeld te geven van de financiële situatie van een bedrijf en het netto vermogen ervan.

Hoe worden afschrijvingen berekend?

Er zijn verschillende manieren om afschrijvingen te berekenen, afhankelijk van het type activa en de specifieke omstandigheden van het bedrijf. De meest voorkomende methoden zijn:

 • Lineaire afschrijvingen: Dit is de meest gebruikelijke methode voor het berekenen van afschrijvingen. Bij deze methode worden de afschrijvingen elk jaar evenredig verdeeld over de verwachte economische levensduur van het activa. Als een bedrijf bijvoorbeeld een machine heeft aangeschaft voor € 100.000,- en de verwachte economische levensduur ervan is tien jaar, dan zal het bedrijf elk jaar € 10.000,- afschrijven op de waarde van de machine.
 • Degressieve afschrijvingen: Bij deze methode worden de afschrijvingen elk jaar hoger naarmate de economische levensduur van het activa afneemt. Dit betekent dat het bedrijf in de eerste jaren van de levensduur van het activa minder afschrijft, terwijl het in de laatste jaren juist meer afschrijft. Dit wordt vaak gebruikt voor activa die in het begin van hun levensduur een hogere productiviteit hebben, maar waarbij de productiviteit afneemt naarmate het activa ouder wordt.
 • Aantal eenheden: Bij deze methode worden de afschrijvingen berekend op basis van het aantal geproduceerde eenheden. Dit wordt vaak gebruikt voor machines die specifiek voor het produceren van een bepaald product worden gebruikt.
Machines zijn een voorbeeld van dingen die je af kan schrijven

Voorbeelden van afschrijvingen

Hieronder een lijst met voorbeelden van activa waarop afschrijvingen kunnen worden geboekt:

 1. Machines en apparatuur: Afschrijvingen kunnen worden geboekt op machines en andere technische apparatuur die worden gebruikt in het bedrijfsproces, zoals productielijnen, kantoorapparatuur en transportmiddelen.
 2. Gebouwen en grond: Afschrijvingen kunnen worden geboekt op gebouwen en grond die in eigendom zijn van het bedrijf, zoals kantoorgebouwen, winkelpanden en fabrieken.
 3. Voertuigen: Afschrijvingen kunnen worden geboekt op voertuigen die worden gebruikt voor zakelijke doeleinden, zoals vrachtwagens, personenauto’s en bedrijfswagens.
 4. Informatietechnologie: Afschrijvingen kunnen worden geboekt op informatietechnologie, zoals computers, servers en software.
 5. Meubels en inventaris: Afschrijvingen kunnen worden geboekt op meubels en inventaris, zoals kantoormeubels, winkelinrichting en magazijnapparatuur.
 6. Patenten en merken: Afschrijvingen kunnen worden geboekt op patenten en merken die in eigendom zijn van het bedrijf.
 7. Financiële activa: Afschrijvingen kunnen ook worden geboekt op financiële activa, zoals aandelen en obligaties.

Handig: Het is belangrijk om te onthouden dat afschrijvingen alleen van toepassing zijn op activa die een economische levensduur hebben en waarvan de waarde op de balans kan worden verminderd. Bepaalde activa, zoals grond, hebben geen economische levensduur en kunnen daarom niet worden afgeschreven.

Het verwerken in boekhoudsoftware

In de meeste boekhoudsoftware of boekhoudprogramma’s online kun je afschrijvingen op de volgende manier verwerken:

 1. Voer de gegevens van het activa in: Voer alle relevante gegevens van het activa in, zoals de aanschafprijs, verwachte economische levensduur en afschrijvingsmethode. Dit gegevens zijn nodig om de afschrijvingen te kunnen berekenen.
 2. Voer de afschrijvingen in: Voer de afschrijvingen in die zijn berekend op basis van de gegevens van het activa. Dit kan handmatig gebeuren of automatisch door het boekhoudprogramma op basis van de ingevoerde gegevens.
 3. Voeg de afschrijvingen toe aan de balans: Voeg de afschrijvingen toe aan de balans van het bedrijf door ze af te trekken van de waarde van het activa op de balans. Dit zal de waarde van het activa op de balans verminderen en heeft direct invloed op de winst- en verliesrekening van het bedrijf.
 4. Voer de afschrijvingen in op de winst- en verliesrekening: Voeg de afschrijvingen toe aan de winst- en verliesrekening van het bedrijf door ze af te trekken van de winst. Dit zal de winst van het bedrijf verminderen en heeft invloed op het netto vermogen van het bedrijf.

Het is belangrijk om te onthouden dat afschrijvingen op de juiste manier moeten worden verwerkt in de boekhoudsoftware of boekhoudprogramma om ervoor te zorgen dat de financiële gegevens van het bedrijf accuraat en realistisch zijn.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat is het verschil tussen afschrijvingen en afwaarderingen?

Afschrijvingen zijn een boekhoudkundige term die verwijst naar de afschrijving van de waarde van een activa over een bepaalde periode. Afwaarderingen zijn een boekhoudkundige term die verwijt naar het verlagen van de waarde van een activa op de balans van een bedrijf. Dit gebeurt wanneer de waarde van het activa op de markt lager is dan de waarde ervan op de balans. Afwaarderingen worden vaak toegepast op vlottende activa, zoals voorraden of handelsvorderingen, die snel in waarde kunnen veranderen.

Hoe vaak moeten afschrijvingen worden geboekt?

Afschrijvingen moeten elk jaar worden geboekt op de balans van een bedrijf. Dit gebeurt om ervoor te zorgen dat de waarde van het activa op de balans realistisch blijft en om een juist beeld te geven van de financiële situatie van het bedrijf.

Kan een bedrijf afschrijvingen verminderen of opschorten?

Ja, een bedrijf kan beslissen om afschrijvingen te verminderen of zelfs helemaal op te schorten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer het bedrijf in financiële problemen verkeert en op zoek is naar manieren om de winst te verhogen. Het is echter wel belangrijk om te onthouden dat afschrijvingen een belangrijk middel zijn om een realistisch beeld te geven van de financiële situatie van een bedrijf. Als afschrijvingen worden verminderd of opgeschort, kan dit leiden tot een vertekend beeld van de financiële gezondheid van het bedrijf.

Wat gebeurt er als een bedrijf een activa verkoopt of vernietigt tijdens de afschrijvingsperiode?

Als een bedrijf een activa verkoopt of vernietigt tijdens de afschrijvingsperiode, moet het resterende bedrag aan afschrijvingen dat nog niet is geboekt, worden afgetrokken van de winst. Dit gebeurt omdat het activa niet meer in gebruik is en er dus ook geen afschrijvingen meer op geboekt hoeven te worden. Als het activa wordt verkocht, kan het bedrijf de opbrengst van de verkoop in mindering brengen op het resterende bedrag aan afschrijvingen.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.