Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Alles over erfbelasting: info en tarieven

Erfbelasting is een belasting die geheven wordt op de overdracht van een erfenis of schenking. Deze belasting geldt voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.

Erfbelastingtarieven

Er zijn verschillende tarieven voor erfbelasting afhankelijk van het vermogen van de erfenis of schenking en de relatie tussen de verkrijger en de verstrekker.

Voor natuurlijke personen geldt het volgende:

  • Voor erfenissen of schenkingen tot € 21.330,- geldt een tarief van 0%.
  • Voor erfenissen of schenkingen tussen € 21.330,- en € 102.353,- geldt een tarief van 10%.
  • Voor erfenissen of schenkingen tussen € 102.353,- en € 1.022.212,- geldt een tarief van 20%.
  • Voor erfenissen of schenkingen boven € 1.022.212,- geldt een tarief van 30%.

Voor rechtspersonen geldt het volgende:

  • Voor erfenissen of schenkingen tot € 446.588,- geldt een tarief van 0%.
  • Voor erfenissen of schenkingen boven € 446.588,- geldt een tarief van 20%.

Erfbelastingvrijstellingen

Er zijn bepaalde vrijstellingen van erfbelasting, zodat sommige erfenissen of schenkingen geheel of gedeeltelijk vrijgesteld zijn van erfbelasting. De belangrijkste vrijstellingen zijn:

  • Erfenissen of schenkingen aan een echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of samenwonenden die aan bepaalde voorwaarden voldoen.
  • Erfenissen of schenkingen aan een kind, kleinkind of achterkleinkind tot € 20.144,-.
  • Erfenissen of schenkingen aan ouders, grootouders, achterouders of achterachterouders tot € 5.388,-.

Erfbelasting aangifte

Als er erfbelasting verschuldigd is, moet deze aangegeven worden bij de belastingdienst. Dit gebeurt middels het invullen van het formulier ‘Aangifte erfbelasting’. Dit formulier kan ingediend worden via de website van de belastingdienst of via een belastingkantoor. De erfbelasting moet betaald worden binnen 6 maanden na het overlijden of de schenking.

Veelgestelde vragen en antwoorden op een rij

Is erfbelasting verschuldigd op alle erfenissen en schenkingen?

Nee, er zijn bepaalde vrijstellingen van erfbelasting.

Wanneer moet de erfbelasting betaald worden?

De erfbelasting moet betaald worden binnen 6 maanden na het overlijden of de schenking.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van het formulier ‘Aangifte erfbelasting’?

Ja, u kunt hulp krijgen bij het invullen van het formulier ‘Aangifte erfbelasting’ bij een belastingkantoor of bij een fiscalist.

Wat gebeurt er als ik de erfbelasting niet op tijd betaal?

Als de erfbelasting niet op tijd betaald wordt, kan dit leiden tot boetes en rente. Het is daarom belangrijk om de erfbelasting op tijd te betalen.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.