Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Alles over omzetbelasting: uitleg en voorbeelden

Omzetbelasting (BTW) is een belasting die wordt geheven op de verkoop van goederen en diensten in Nederland. Het is een indirecte belasting, wat betekent dat het niet direct wordt betaald door de consument, maar door de verkoper. De verkoper is verantwoordelijk voor het afdragen van de BTW aan de Belastingdienst.

Hoe werkt BTW in de boekhouding?

In de boekhouding wordt de BTW op een speciale manier verwerkt. Er zijn drie BTW-tarieven: het hoge tarief van 21%, het lage tarief van 9% en het nullarief van 0%. Welk tarief van toepassing is, hangt af van het soort goed of dienst dat wordt verkocht.

In de boekhouding, zoals een goed boekhoudprogramma wordt de BTW op de volgende manier verwerkt:

  • Inkomsten: Als een bedrijf goederen of diensten verkoopt, zal de BTW die hierover is geheven, worden opgenomen onder de post ‘inkomsten uit verkoop’.
  • Inkoopprijs: Als een bedrijf goederen of diensten koopt, zal de BTW die hierover is betaald, worden opgenomen onder de post ‘inkoopprijs’.
  • Voorbelasting: De BTW die een bedrijf heeft betaald bij de aankoop van goederen of diensten, kan in mindering worden gebracht op de BTW die het bedrijf moet betalen over de verkoop van diezelfde goederen of diensten. Dit wordt ‘voorbelasting’ genoemd.
  • BTW-aangifte: Elk kwartaal dient een bedrijf een BTW-aangifte in bij de Belastingdienst. Hierin wordt aangegeven hoeveel BTW is geheven over de verkoop en hoeveel BTW is betaald bij de aankoop van goederen en diensten. Als het bedrijf meer BTW heeft betaald dan dat het heeft geheven, zal het bedrijf een teruggaaf ontvangen van de Belastingdienst. Als het bedrijf minder BTW heeft betaald dan dat het heeft geheven, zal het bedrijf extra BTW moeten betalen aan de Belastingdienst.

Wie betalen allemaal BTW?

Niet alle bedrijven hoeven BTW te betalen. Alleen bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen, zijn verplicht BTW te betalen. Dit zijn de volgende voorwaarden:

  • Het bedrijf heeft een omzet van meer dan € 20.000,- per jaar.
  • Het bedrijf is gevestigd in Nederland

Bedrijven die aan deze voorwaarden voldoen, moeten zich inschrijven bij de Belastingdienst als BTW-plichtige. Bedrijven die niet aan deze voorwaarden voldoen, zijn vrijgesteld van BTW en hoeven deze dus ook niet te betalen.

Veelgestelde vragen over inkomstenbelasting

Welke bedrijven moeten BTW betalen?

Bedrijven die aan de volgende voorwaarden voldoen, moeten BTW betalen: Het bedrijf heeft een omzet van meer dan € 20.000,- per jaar.
Het bedrijf is gevestigd in Nederland.

Welk tarief van BTW geldt voor welke goederen of diensten?

Er zijn drie Btw-tarieven: het hoge tarief van 21%, het lage tarief van 9% en het nultarief van 0%. Welk tarief van toepassing is, hangt af van het soort goed of dienst dat wordt verkocht.

Wanneer moet een bedrijf een BTW-aangifte doen?

Een bedrijf dient elk kwartaal een BTW-aangifte in bij de Belastingdienst.

Wat gebeurt er als een bedrijf te weinig BTW heeft betaald?

Als een bedrijf te weinig BTW heeft betaald, zal het bedrijf extra BTW moeten betalen aan de Belastingdienst.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.