Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Belastingaanslag: wat is het en hoe doe je het?

Een belastingaanslag is een opgaaf van het bedrag aan belasting dat u moet betalen aan de belastingdienst. De belastingaanslag wordt opgelegd naar aanleiding van uw inkomen of vermogen, afhankelijk van welke belasting het betreft.

Soorten belastingaanslagen

Er zijn verschillende soorten belastingaanslagen, afhankelijk van de inkomsten waarop de belasting geheven wordt:

  • Inkomstenbelastingaanslag: Dit is een aanslag op het inkomen dat u verkrijgt uit werk, vermogen of bezittingen. U betaalt inkomstenbelasting over uw belastbare inkomen, dat is het inkomen waarop de belasting geheven wordt na aftrek van bepaalde kosten en uitgaven die in aanmerking komen voor belastingaftrek.
  • Loonbelastingaanslag: Dit is een aanslag op het loon dat u ontvangt uit werk. U betaalt loonbelasting over uw belastbaar loon, dat is het loon waarop de belasting geheven wordt na aftrek van bepaalde kosten die in aanmerking komen voor de werkkostenregeling.
  • Vermogensbelastingaanslag: Dit is een aanslag op het vermogen dat u heeft, bijvoorbeeld in de vorm van spaargeld, beleggingen of eigendommen. U betaalt vermogensbelasting over het belastbare vermogen, dat is het vermogen waarop de belasting geheven wordt na aftrek van bepaalde vrijstellingen.

Veelgestelde vragen met daarbij ons antwoord over aanslag van de belasting

Wat gebeurt er als ik de belastingaanslag niet op tijd betaal?

Als u de belastingaanslag niet op tijd betaalt, kan dit leiden tot boetes en rente. Het is daarom belangrijk om de belastingaanslag op tijd te betalen.

Kan ik bezwaar maken tegen de belastingaanslag?

Ja, als u het niet eens bent met de belastingaanslag, kunt u bezwaar maken bij de belastingdienst. Dit doet u door middel van het invullen van het formulier ‘Bezwaarschrift belastingaanslag’. U moet dit formulier indienen binnen 6 weken nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen.

Wat gebeurt er als ik de belastingaanslag niet betaal en geen bezwaar maak?

Als u de belastingaanslag niet betaalt en geen bezwaar maakt, kan de belastingdienst besluiten om invordering te starten. Dit kan leiden tot extra kosten, zoals invorderingskosten, en kan ook gevolgen hebben voor uw creditrating. Het is daarom belangrijk om de belastingaanslag op tijd te betalen of, als u het niet eens bent met de aanslag, bezwaar te maken.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.