Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Btw-plicht: hoe werkt dat precies?

Btw-plicht is een begrip dat verwijst naar de verplichting om belasting te heffen over de toegevoegde waarde (btw) van goederen en diensten die worden verkocht in Nederland. De btw-plicht geldt voor zowel particulieren als bedrijven die goederen of diensten verkopen aan andere partijen.

Hoe werkt de Btw-plicht in Nederland?

In Nederland wordt de btw op goederen en diensten geheven volgens een stelsel van tarieven. Er zijn drie tarieven: het hoge tarief van 21%, het lage tarief van 9% en het nultarief van 0%. Welk tarief van toepassing is, is afhankelijk van het soort goed of dienst dat wordt verkocht. Zo geldt het hoge tarief voor bijvoorbeeld voedingsmiddelen, dranken, boeken en kleding. Het lage tarief geldt voor bijvoorbeeld zorg, openbaar vervoer, kunst en recreatie. Het nultarief geldt voor bijvoorbeeld export, goederen die naar het buitenland worden geëxporteerd en diensten die aan buitenlandse klanten worden verkocht.

Wie is Btw-plichtig?

Niet iedereen die goederen of diensten verkoopt, is Btw-plichtig. Er geldt een drempelbedrag van € 20.000 per jaar. Bedrijven en particulieren die minder dan € 20.000 per jaar verdienen aan de verkoop van goederen of diensten, hoeven geen btw te heffen. Zij zijn dan ook niet Btw-plichtig. Bedrijven en particulieren die meer dan € 20.000 per jaar verdienen aan de verkoop van goederen of diensten, zijn wel Btw-plichtig en moeten btw heffen over hun verkopen.

Hoe declareer je Btw?

Bedrijven en particulieren die Btw-plichtig zijn, moeten maandelijks of per kwartaal btw declareren. Dit doen zij via het aangifteformulier van de Belastingdienst. Op dit formulier geven zij aan hoeveel btw zij hebben geheven en hoeveel btw zij hebben betaald aan andere partijen. Het verschil tussen de geheven en betaalde btw is wat zij moeten afdragen aan de Belastingdienst. Als zij meer btw hebben betaald dan zij hebben geheven, krijgen zij dit bedrag terug van de Belastingdienst.

Vragen en antwoorden

Wat is het drempelbedrag voor Btw-plichtigheid in Nederland?

Het drempelbedrag voor Btw-plichtigheid in Nederland is € 20.000 per jaar. Als je minder dan € 20.000 per jaar verdient aan de verkoop van goederen of diensten, ben je niet Btw-plichtig en hoef je geen btw te heffen over je verkopen. Als je meer dan € 20.000 per jaar verdient, ben je wel Btw-plichtig en moet je btw heffen over je verkopen.

Welke tarieven zijn van toepassing op de Btw in Nederland?

Er zijn drie tarieven van toepassing op de Btw in Nederland: het hoge tarief van 21%, het lage tarief van 9% en het nultarief van 0%. Welk tarief van toepassing is, is afhankelijk van het soort goed of dienst dat wordt verkocht. Zo geldt het hoge tarief voor bijvoorbeeld voedingsmiddelen, dranken, boeken en kleding. Het lage tarief geldt voor bijvoorbeeld zorg, openbaar vervoer, kunst en recreatie. Het nultarief geldt voor bijvoorbeeld export, goederen die naar het buitenland worden geëxporteerd en diensten die aan buitenlandse klanten worden verkocht.

Hoe declareer je de Btw als je Btw-plichtig bent?

Als je Btw-plichtig bent, moet je maandelijks of per kwartaal btw declareren via het aangifteformulier van de Belastingdienst. Op dit formulier geef je aan hoeveel btw je hebt geheven en hoeveel btw je hebt betaald aan andere partijen. Het verschil tussen de geheven en betaalde btw is wat je moet afdragen aan de Belastingdienst. Als je meer btw hebt betaald dan je hebt geheven, krijg je dit bedrag terug van de Belastingdienst.

Kan je Btw terugkrijgen als je Btw-plichtig bent?

Ja, je kan Btw terugkrijgen als je Btw-plichtig bent. Als je meer btw hebt betaald dan je hebt geheven, kan je dit bedrag terugvragen bij de Belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je goederen of diensten hebt gekocht voor je bedrijf, maar deze niet aan een klant hebt verkocht. In dat geval heb je btw betaald, maar heb je geen btw geheven.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.