Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Facturatie in boekhoudsoftware: een uitgebreide uitleg

Facturatie is het verzenden van een rekening of factuur aan een klant voor geleverde producten of diensten. In een boekhouding worden facturen gebruikt om de inkomsten van een bedrijf te registreren en om de betalingen van klanten te volgen.

Wetgeving rond facturatie in Nederland

In Nederland zijn er enkele wetten en regels rond facturatie die bedrijven moeten volgen. Zo moeten facturen voldoen aan de Wet op de omzetbelasting (Wet OB) en de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit betekent onder andere dat facturen duidelijk en volledig moeten zijn, met inbegrip van het BTW-tarief en het BTW-nummer van het bedrijf.

Hoe worden facturen gemaakt en verzonden?

Er zijn verschillende manieren om facturen te maken en te verzenden. Sommige bedrijven maken gebruik van factuursoftware of boekhoudsoftware om facturen te genereren en te verzenden naar klanten. Andere bedrijven maken gebruik van handmatige methoden, zoals het maken van facturen in Microsoft Word of Excel en het verzenden van de factuur per post of e-mail.

Er zijn meerdere manieren om een factuur te maken. Onze voorkeur heeft online of boekhouding op maat.

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een factuur?

Er zijn enkele belangrijke onderdelen die elke factuur moet bevatten:

  • Het factuurnummer: dit is een uniek nummer dat aan elke factuur wordt toegekend om ze te identificeren.
  • De datum van uitgifte: dit is de datum waarop de factuur is gemaakt.
  • De naam en contactgegevens van de verkoper en de koper: dit zijn de bedrijven of personen die betrokken zijn bij de verkoop en aankoop.
  • Een lijst met de geleverde producten of diensten: dit zijn de items die aan de klant zijn verkocht.
  • De prijs per item: dit is de prijs van elk item op de factuur.
  • Het totaalbedrag: dit is het totale bedrag dat de klant moet betalen.
  • Eventuele kortingen of toeslagen: als er kortingen of toeslagen van toepassing zijn, moeten deze op de factuur vermeld worden.
  • De betalingsvoorwaarden: dit zijn de voorwaarden waaronder de klant de factuur moet betalen.

Veelgestelde vragen over facturatie

Wat gebeurt er als een klant de factuur niet voldoet?

Als een klant de factuur niet betaalt op de afgesproken betalingstermijn, kan het bedrijf een herinnering sturen met een verzoek om de factuur alsnog te betalen. Als de klant hierna nog steeds niet betaalt, kan het bedrijf overwegen om een incassobureau in te schakelen om de betaling te innen.

Kan ik een factuur wijzigen als deze al is verzonden?

Het is mogelijk om een verzonden factuur te wijzigen, maar dit moet wel op een juiste manier gebeuren. Het is aan te raden om een nieuwe factuur te maken met de gewijzigde informatie en de oorspronkelijke factuur als creditfactuur te verzenden. Zo blijft de boekhouding duidelijk en wordt de klant op de hoogte gebracht van de wijzigingen.

Moet ik BTW berekenen op mijn facturen?

Of je BTW moet berekenen op je facturen hangt af van het soort producten of diensten dat je levert en of je bedrijf is geregistreerd voor BTW. Als je bedrijf is geregistreerd voor BTW en je levert diensten of goederen aan andere bedrijven binnen de EU, moet je geen BTW berekenen. Als je levert aan particulieren of bedrijven buiten de EU, moet je wel BTW berekenen. Als je bedrijf niet is geregistreerd voor BTW en je levert diensten of goederen aan particulieren, hoef je geen BTW te berekenen.

Wat is een creditfactuur en wanneer gebruik ik die?

Een creditfactuur is een factuur die wordt verzonden om een terugbetaling of krediet te geven voor eerder geleverde producten of diensten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er een fout is gemaakt op de oorspronkelijke factuur, of als de klant producten of diensten retourneert. Creditfacturen worden gebruikt om de boekhouding bij te houden en om ervoor te zorgen dat de klant de juiste bedragen betaalt.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.