Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Hoe maak je een winst- en verliesrekening?

Een winst- en verliesrekening, ook wel bekend als een P&L-rekening of inkomsten- en uitgavenrekening, is een financiële rapportage die de inkomsten, kosten en uitgaven van een bedrijf over een bepaalde periode weergeeft. Het doel van een winst- en verliesrekening is om te laten zien of een bedrijf winst of verlies heeft gemaakt en wat de belangrijkste oorzaken hiervan zijn. Een winst- en verliesrekening is een belangrijk hulpmiddel voor zowel het management van een bedrijf als voor externe belanghebbenden, zoals aandeelhouders, investeerders en financiële instellingen.

In dit artikel zullen we stap voor stap uitleggen hoe je een winst- en verliesrekening kunt maken. We zullen ook een aantal veelgestelde vragen beantwoorden en enkele belangrijke definities verduidelijken.

Stappenplan voor het maken van een winst- en verliesrekening

 1. Verzamel de financiële gegevens van het bedrijf

Om een winst- en verliesrekening te kunnen maken, heb je financiële gegevens nodig van het bedrijf over de periode waarover de winst- en verliesrekening moet gaan. Deze gegevens kun je verkrijgen uit de boekhouding van het bedrijf, zoals de inkomsten, kosten en uitgaven.

 1. Maak een overzicht van de inkomsten

Begin met het opstellen van een overzicht van de inkomsten van het bedrijf. Dit zijn de bedragen die het bedrijf heeft ontvangen van de verkoop van producten of diensten. Zorg ervoor dat je alle inkomsten opneemt die zijn behaald tijdens de betreffende periode, ongeacht of ze al dan niet zijn ontvangen.

 1. Maak een overzicht van de kosten

Vervolgens maak je een overzicht van de kosten die het bedrijf heeft gemaakt. Dit zijn de bedragen die het bedrijf heeft uitgegeven aan productiekosten, personeelskosten, huur, energiekosten, etc. Zorg ervoor dat je alle kosten opneemt die zijn gemaakt tijdens de betreffende periode, ongeacht of ze al dan niet zijn betaald.

 1. Bereken de brutowinst

De brutowinst is het verschil tussen de inkomsten en de kosten. Je kunt de brutowinst berekenen door de inkomsten te verminderen met de kosten.

Brutowinst = Inkomsten – Kosten

 1. Maak een overzicht van de operationele uitgaven

Naast de kosten zijn er ook andere uitgaven die het bedrijf heeft gemaakt die niet direct verband houden met de productie van goederen of diensten. Dit zijn de operationele uitgaven, zoals verkoopkosten, administratiekosten, rentekosten, etc. Maak een overzicht van al deze uitgaven.

 1. Bereken de operationele winst

De operationele winst is het verschil tussen de brutowinst en de operationele uitgaven. Je kunt de operationele winst berekenen door de brutowinst te verminderen met de operationele uitgaven.

Operationele winst = Brutowinst – Operationele uitgaven

 1. Maak een overzicht van de niet-operationele inkomsten en uitgaven

Er zijn ook inkomsten en uitgaven die niet direct verband houden met de dagelijkse activiteiten van het bedrijf. Dit zijn de niet-operationele inkomsten en uitgaven, zoals winst of verlies uit de verkoop van vastgoed of investeringen, afschrijvingen op vaste activa, etc. Maak een overzicht van al deze inkomsten en uitgaven.

 1. Bereken de nettowinst

De nettowinst is het verschil tussen de operationele winst en de niet-operationele inkomsten en uitgaven. Je kunt de nettowinst berekenen door de operationele winst te verminderen met de niet-operationele uitgaven en toe te voegen aan de niet-operationele inkomsten.

Nettowinst = Operationele winst + Niet-operationele inkomsten – Niet-operationele uitgaven

 1. Maak een winst- en verliesrekening

Als je alle inkomsten, kosten, uitgaven en winsten hebt berekend, kun je de winst- en verliesrekening opstellen. Dit is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van het bedrijf over een bepaalde periode, inclusief de brutowinst, operationele winst en nettowinst.

Belangrijke definities

 • Inkomsten: Dit zijn de bedragen die het bedrijf heeft ontvangen van de verkoop van producten of diensten.
 • Kosten: Dit zijn de bedragen die het bedrijf heeft uitgegeven aan productiekosten, personeelskosten, huur, energiekosten, etc.
 • Uitgaven: Dit zijn de bedragen die het bedrijf heeft uitgegeven aan verkoopkosten, administratiekosten, rentekosten, etc.
 • Brutowinst: Dit is het verschil tussen de inkomsten en de kosten.
 • Operationele uitgaven: Dit zijn uitgaven die niet direct verband houden met de productie van goederen of diensten, zoals verkoopkosten, administratiekosten en rentekosten.
 • Operationele winst: Dit is het verschil tussen de brutowinst en de operationele uitgaven.
 • Niet-operationele inkomsten: Dit zijn inkomsten die niet direct verband houden met de dagelijkse activiteiten van het bedrijf, zoals winst of verlies uit de verkoop van vastgoed of investeringen.
 • Niet-operationele uitgaven: Dit zijn uitgaven die niet direct verband houden met de dagelijkse activiteiten van het bedrijf, zoals afschrijvingen op vaste activa.
 • Nettowinst: Dit is het verschil tussen de operationele winst en de niet-operationele inkomsten en uitgaven.

Conclusie

Een winst- en verliesrekening is een financiële rapportage die de inkomsten, kosten en uitgaven van een bedrijf over een bepaalde periode weergeeft. Het doel van een winst- en verliesrekening is om te laten zien of een bedrijf winst of verlies heeft gemaakt en wat de belangrijkste oorzaken hiervan zijn. Door middel van een stappenplan kun je een winst- en verliesrekening opstellen door de inkomsten, kosten, uitgaven en winsten te berekenen en deze vervolgens op een overzichtelijke manier te presenteren. Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen om een beter begrip te krijgen van hoe je een winst- en verliesrekening kunt maken.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat is het doel van een winst- en verliesrekening?

Het doel van een winst- en verliesrekening is om te laten zien of een bedrijf winst of verlies heeft gemaakt en wat de belangrijkste oorzaken hiervan zijn. Een winst- en verliesrekening is een belangrijk hulpmiddel voor het management van een bedrijf om de financiële prestaties te evalueren en te bepalen wat er verbeterd kan worden om de winst te verhogen. Het is ook een belangrijk hulpmiddel voor externe belanghebbenden, zoals aandeelhouders, investeerders en financiële instellingen, om inzicht te krijgen in de financiële situatie van het bedrijf.

Wat is het verschil tussen brutowinst en operationele winst?

De brutowinst is het verschil tussen de inkomsten en de kosten. De operationele winst is het verschil tussen de brutowinst en de operationele uitgaven. Operationele uitgaven zijn uitgaven die niet direct verband houden met de productie van goederen of diensten, zoals verkoopkosten, administratiekosten en rentekosten. De brutowinst geeft dus aan hoeveel winst het bedrijf heeft gemaakt op de verkoop van producten of diensten, terwijl de operationele winst aangeeft hoeveel winst het bedrijf heeft gemaakt na aftrek van de operationele uitgaven.

Wat is het verschil tussen operationele winst en nettowinst?

De operationele winst is het verschil tussen de brutowinst en de operationele uitgaven. De nettowinst is het verschil tussen de operationele winst en de niet-operationele inkomsten en uitgaven. Niet-operationele inkomsten en uitgaven zijn inkomsten en uitgaven die niet direct verband houden met de dagelijkse activiteiten van het bedrijf, zoals winst of verlies uit de verkoop van vastgoed of investeringen, afschrijvingen op vaste activa, etc. De operationele winst geeft dus aan hoeveel winst het bedrijf heeft gemaakt na aftrek van de operationele uitgaven, terwijl de nettowinst aangeeft hoeveel winst het bedrijf heeft gemaakt na aftrek van alle inkomsten en uitgaven.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.