Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Hoe stel je een balans op?

Een balans is een financiële verantwoording van een bedrijf op een bepaald moment in de tijd. Het geeft inzicht in de financiële positie van het bedrijf, de vermogens- en schuldpositie. In de balans staan de bezittingen en de schulden van een bedrijf op een bepaald moment op een rij.

In dit artikel zullen we stap voor stap uitleggen hoe je een balans opstelt. We zullen ook enkele veelgestelde vragen beantwoorden en wat extra uitleg geven over bepaalde termen en begrippen.

Definities

Voordat we verder gaan met het opstellen van een balans, is het handig om eerst enkele belangrijke begrippen te definiëren:

  • Activa: Dit zijn bezittingen die een bedrijf heeft, zoals geld, voorraden, machines, gebouwen, etc.
  • Passiva: Dit zijn schulden van een bedrijf, zoals leningen, rekeningen die nog openstaan, etc.
  • Eigen vermogen: Dit is het bedrag dat het bedrijf zelf heeft opgebouwd, bijvoorbeeld door winst die is gemaakt. Het eigen vermogen is een belangrijke maatstaf voor de financiële gezondheid van een bedrijf.

Stappenplan voor het opstellen van een balans

Verzamel alle financiële informatie

Voordat je kunt beginnen met het opstellen van een balans, heb je alle financiële informatie nodig van het bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit bankafschriften, facturen, loonstroken, etc. Zorg ervoor dat je alle belangrijke gegevens hebt voordat je begint met het opstellen van de balans.

Maak een lijst van alle activa

Een balans bestaat uit twee delen: de vermogens- en de schuldenpositie. We beginnen met het opstellen van de vermogenspositie, oftewel de activa. Maak een lijst van alle bezittingen van het bedrijf, zoals geld, voorraden, machines, gebouwen, etc. Zet deze op volgorde van liquideit, oftewel hoe snel ze om te zetten zijn in geld. Geld is bijvoorbeeld het meest liquide, terwijl gebouwen het minst liquide zijn.

Maak een lijst van alle passiva

Nu gaan we verder met het opstellen van de schuldenpositie, oftewel de passiva. Maak een lijst van alle schulden van het bedrijf, zoals leningen, rekeningen die nog openstaan, etc. Ook hier geldt dat je de schulden op volgorde van liquideit moet zetten, oftewel hoe snel ze om te zetten zijn in geld.

Bereken het eigen vermogen

Het eigen vermogen is het bedrag dat het bedrijf zelf heeft opgebouwd, bijvoorbeeld door winst die is gemaakt. Het eigen vermogen is een belangrijke maatstaf voor de financiële gezondheid van een bedrijf. Je kunt het eigen vermogen berekenen door het totale vermogen te verminderen met het totale passiva.

Totale vermogen = Totale activa Totale passiva = Totale schulden Eigen vermogen = Totale vermogen – Totale passiva

Maak een balans op

Nu je alle informatie hebt verzameld en de berekeningen hebt gemaakt, kun je de balans opstellen. De balans bestaat uit twee delen: de vermogens- en de schuldenpositie. Zet de activa en passiva op volgorde van liquideit, zoals we eerder hebben besproken. Zet ook het eigen vermogen op de balans.

Conclusie

Het opstellen van een balans is een belangrijk onderdeel van het financiële beheer van een bedrijf. Het geeft inzicht in de financiële positie van het bedrijf en kan helpen om eventuele problemen op te sporen en te verhelpen. Door het stappenplan te volgen en de balans regelmatig op te stellen, kun je ervoor zorgen dat je altijd een actueel en volledig overzicht hebt van de financiële positie van je bedrijf.

Veelgestelde vragen

Een balans is een financiële verantwoording van een bedrijf op een bepaald moment in de tijd. Het geeft inzicht in de financiële positie van het bedrijf, de vermogens- en schuldpositie.

Wat zijn activa en passiva?

Activa zijn bezittingen die een bedrijf heeft, zoals geld, voorraden, machines, gebouwen, etc. Passiva zijn schulden van een bedrijf, zoals leningen, rekeningen die nog openstaan, etc.

Wat is eigen vermogen?

Eigen vermogen is het bedrag dat het bedrijf zelf heeft opgebouwd, bijvoorbeeld door winst die is gemaakt. Het eigen vermogen is een belangrijke maatstaf voor de financiële gezondheid van een bedrijf.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.