Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Hoe wordt vennootschapsbelasting berekend en wat zijn de gevolgen?

Vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven over de winst van een onderneming. Dit geldt voor alle ondernemingen die in Nederland gevestigd zijn, ongeacht of ze een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatie of stichting zijn. Vennootschapsbelasting wordt geheven op basis van een progressief tarief, wat betekent dat hoe hoger de winst, hoe hoger het belastingtarief.

Hoe wordt vennootschapsbelasting berekend?

Vennootschapsbelasting wordt berekend door de winst van een onderneming te verminderen met de belastingvrije som en daarover het belastingtarief te berekenen. Het belastingtarief is afhankelijk van de winst en varieert van 15,0% tot 25,5%. De belastingvrije som is het bedrag aan winst waarover geen vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. In 2021 bedraagt de belastingvrije som € 200.000.

Wat zijn de gevolgen van vennootschapsbelasting?

Vennootschapsbelasting heeft gevolgen voor de winst van een onderneming. Hoe hoger het belastingtarief, hoe lager de winst. Dit kan invloed hebben op de financiële situatie van een onderneming en bijvoorbeeld bepalen hoeveel geld er beschikbaar is om te investeren of te sparen. Vennootschapsbelasting kan ook invloed hebben op de besluitvorming van een onderneming, bijvoorbeeld bij het kiezen van investeringen of het uitkeren van dividend.

Wie is verplicht om vennootschapsbelasting te betalen?

In Nederland zijn alle ondernemingen verplicht om vennootschapsbelasting te betalen over hun winst. Dit geldt ongeacht of de onderneming een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatie of stichting is. Er zijn echter wel uitzonderingen, zoals de zogenaamde innovatiebox, waarbij een lager belastingtarief geldt voor bepaalde innovatieve inkomsten.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn vennootschapsbelasting berekenen?

Om de vennootschapsbelasting te berekenen, kunt u gebruikmaken van een belastingberekeningstool op de website van de belastingdienst of een belastingadviseur inschakelen. U kunt ook uw vennootschapsbelasting berekenen door de winst van uw onderneming te verminderen met de belastingvrije som en daarover het belastingtarief te berekenen. Het is belangrijk om goed bij te houden wat de winst van uw onderneming is, zodat u de juiste vennootschapsbelasting kunt berekenen.

Wanneer moet ik vennootschapsbelasting betalen?

Vennootschapsbelasting moet elk jaar betaald worden via de aangifte vennootschapsbelasting. De aangifte vennootschapsbelasting moet ingediend worden vóór 1 mei van het volgende jaar. Als u een onderneming heeft, moet u ook elk kwartaal aangifte doen van de loonbelasting en de premies volksverzekeringen via het loonstrookje.

Kan ik mijn vennootschapsbelasting verrekenen met mijn inkomstenbelasting?

Nee, vennootschapsbelasting kan niet verrekend worden met inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting is een belasting op winst en moet afgerekend worden met de belastingdienst via de aangifte vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting is een belasting op inkomsten en moet afgerekend worden met de belastingdienst via de aangifte inkomstenbelasting.

Mag ik mijn vennootschapsbelasting aftrekken van mijn belastbaar inkomen?

Ja, in sommige gevallen kunt u uw vennootschapsbelasting aftrekken van uw belastbaar inkomen. Dit gebeurt via de zogenaamde belastingaftrek. Belastingaftrek is het bedrag aan vennootschapsbelasting dat u kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. Hierdoor betaalt u minder inkomstenbelasting. Belastingaftrek kan bijvoorbeeld gelden voor zaken als ziektekosten, studiekosten en gerelateerde kosten voor een onderneming. Het is belangrijk om goed bij te houden wat u kunt aftrekken, zodat u de juiste belastingaftrek kunt toepassen.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.