Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Inkomsten uit royalties: uitleg en verwerking

Inkomsten uit royalties zijn inkomsten die worden ontvangen voor het gebruik van een bepaald product of dienst waarvoor royalty’s zijn betaald. In het geval van een boekhouding betekent dit dat er inkomsten worden ontvangen voor het gebruik van bijvoorbeeld intellectueel eigendom, zoals auteursrechten op boeken, muziek of software.

Wat zijn royalties?

Royalties zijn vergoedingen die worden betaald voor het gebruik van bijvoorbeeld een boek, muziek of software. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de verkoop van het product of door het gebruik ervan in commerciële omgevingen, zoals het afspelen van muziek in een winkel of het gebruik van software in een bedrijf.

Hoe worden royalties berekend?

De hoogte van de royalties worden vaak vastgelegd in een contract tussen de partijen die het product of de dienst gebruiken en de partij die de royalties ontvangt. Er zijn verschillende manieren om de hoogte van de royalties te bepalen, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Soms wordt de royalty berekend op basis van het aantal verkochte exemplaren van het product, terwijl in andere gevallen de royalty wordt berekend op basis van de omzet die wordt gegenereerd door het gebruik van het product of de dienst.

Belastingen op royalties

In Nederland zijn inkomsten uit royalties belastbaar als inkomsten uit werk en woning. Dit betekent dat deze inkomsten worden belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het tarief in box 1 is afhankelijk van het inkomen en varieert van 36,65% voor inkomsten tot en met €33.995 tot 51,75% voor inkomsten boven de €67.072.

Voorbeelden op een rij

 1. Auteursrechten op boeken, muziek of software
 2. Patenten
 3. Handelsmerken
 4. Licenties voor beeld- of geluidsmateriaal
 5. Franchises
 6. Auteursrechten op film of televisieproducties
 7. Auteursrechten op kunstwerken
 8. Auteursrechten op architectonische ontwerpen
 9. Auteursrechten op industriële ontwerpen
 10. Auteursrechten op journalistieke werken.

Hoe verwerk je inkomsten uit royalties in een boekhoudprogramma?

 1. Maak een inkomstenboeking aan in het boekhoudprogramma. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een factuur of een verkoopboeking.
 2. Voer de relevante gegevens in, zoals de datum van de boeking, het bedrag van de royalty’s en de naam van de klant of de partij die de royalty’s heeft betaald.
 3. Kies een inkomstenrekening in het boekhoudprogramma die gebruikt zal worden om de inkomsten uit royalties te boeken. Dit kan bijvoorbeeld een rekening voor “Inkomsten uit royalty’s” of “Inkomsten uit licenties” zijn.
 4. Voer eventuele bijkomende kosten in die gemaakt zijn voor het verkrijgen van de inkomsten uit royalties. Dit kunnen bijvoorbeeld advieskosten zijn of kosten voor de productie van het product of de dienst waarvoor de royalty’s zijn betaald.
 5. Voer de boeking uit en sla deze op in het boekhoudprogramma.

Het is belangrijk om de inkomsten uit royalties op de juiste manier te verwerken in het boekhoudprogramma, zodat deze inkomsten correct worden verwerkt in de financiële administratie van het bedrijf.

Veelgestelde vragen

Moet ik belasting betalen over inkomsten uit royalties?

Ja, inkomsten uit royalties zijn belastbaar als inkomsten uit werk en woning in Nederland. Dit betekent dat deze inkomsten worden belast in box 1 van de inkomstenbelasting.

Hoe worden royalties berekend?

De hoogte van de royalties wordt vaak vastgelegd in een contract tussen de partijen die het product of de dienst gebruiken en de partij die de royalties ontvangt. Er zijn verschillende manieren om de hoogte van de royalties te bepalen, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Soms wordt de royalty berekend op basis van het aantal verkochte exemplaren van het product, terwijl in andere gevallen de royalty wordt berekend op basis van de omzet die wordt gegenereerd door het gebruik van het product of de dienst.

Kan ik mijn inkomsten uit royalties opnemen in mijn aangifte inkomstenbelasting?

Ja, inkomsten uit royalties kunnen worden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting als inkomsten uit werk en woning. Dit betekent dat deze inkomsten worden belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het is belangrijk om deze inkomsten accuraat op te geven in de aangifte, zodat de juiste belasting wordt betaald.

Kan ik aftrekposten declareren voor kosten die ik heb gemaakt voor het verkrijgen van inkomsten uit royalties?

Ja, in sommige gevallen kunt u aftrekposten declareren voor kosten die u heeft gemaakt voor het verkrijgen van inkomsten uit royalties. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u kosten heeft gemaakt voor de productie van het product of de dienst waarvoor u royalties ontvangt, of als u advieskosten heeft gemaakt voor het opstellen van een contract voor de verkoop van royalties. Het is wel belangrijk om te controleren of de kosten die u wilt declareren voldoen aan de voorwaarden voor aftrekposten.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.