Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Inkomsten uit verkoop van onroerend goed: info en boekhouding

nkomsten uit verkoop van onroerend goed is het bedrag dat wordt verdiend bij de verkoop van een pand, zoals een huis, appartement of kantoorgebouw. Deze inkomsten kunnen worden verkregen door particulieren, maar ook door ondernemingen die in de verhuur- of verkoop van onroerend goed actief zijn.

In de boekhouding worden de inkomsten uit verkoop van onroerend goed opgenomen in de categorie ‘omzet’. Dit is het bedrag dat wordt verdiend door de verkoop van goederen of diensten. In het geval van de verkoop van onroerend goed worden deze dus ook als omzet geboekt.

Winst of verlies?

Het bedrag dat wordt verdiend bij de verkoop van onroerend goed, is het verschil tussen de verkoop- en aankoopprijs van het pand. Als het bedrag dat wordt verdiend hoger is dan de aankoopprijs, is er sprake van winst. Als het bedrag dat wordt verdiend lager is dan de aankoopprijs, is er sprake van verlies.

Hoe wordt de inkomstenbelasting berekend voor inkomsten uit verkoop van onroerend goed?

In Nederland is het verkrijgen van inkomsten uit verkoop van onroerend goed belast. Dit geldt zowel voor particulieren als ondernemingen. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de duur van het bezit van het pand en het bedrag dat wordt verdiend.

Voor inkomsten uit verkoop van onroerend goed gelden de volgende belastingtarieven:

 • Als het pand minder dan een jaar in bezit is geweest, geldt het tarief van de inkomstenbelasting voor werknemers. Dit tarief varieert van 36,65% tot 52% afhankelijk van het inkomen.
 • Als het pand langer dan een jaar in bezit is geweest, geldt het tarief van de inkomstenbelasting voor zelfstandigen. Dit tarief is 20% voor inkomsten tot € 200.000 en 25% voor inkomsten boven € 200.000.

Houd er rekening mee dat er ook nog andere belastingen van toepassing kunnen zijn, zoals de vermogensbelasting en de belasting op de aanmerkelijk belang winst.

Welke gegevens moeten worden opgegeven in de aangifte inkomstenbelasting?

In de aangifte inkomstenbelasting moeten de volgende gegevens worden opgegeven voor inkomsten uit verkoop van onroerend goed:

 • De aankoop- en verkoopdatum van het pand
 • De verkoopwaarde van het pand
 • De aankoopprijs van het pand
 • Eventuele kosten die zijn gemaakt bij de aankoop of verkoop van het pand, zoals courtagekosten
 • Het bedrag van de winst of het verlies dat is behaald

Tip: Het is belangrijk om alle gegevens accuraat op te geven in de aangifte inkomstenbelasting, zodat de belastingcorrectie zo nauwkeurig mogelijk kan worden berekend.

Wat is onroerend goed?

Onroerend goed is een term die verwijst naar immobiele zaken, ofwel zaken die niet gemakkelijk kunnen worden verplaatst. Het gaat hierbij om panden, zoals huizen, appartementen, kantoorgebouwen, winkels en andere gebouwen die op grond staan.

Dit begrip wordt soms ook wel eens anders genoemd, zoals:

 • Immobiele zaken
 • Vastgoed
 • Panden
 • Gebouwen
 • Huizen
 • Appartementen
 • Kantoren
 • Winkels

Onroerend goed kan worden verworven of verkocht, verhuurd of verhuurd worden, en kan in eigendom of in bezit zijn van particulieren of ondernemingen. Het kan ook worden gebruikt als belegging, waarbij men het pand verhuurt of verkoopt met het doel om winst te maken.

Vragen en antwoorden over dit begrip

Moet ik inkomsten uit verkoop van onroerend goed opgeven in de aangifte inkomstenbelasting als ik alleen maar verlies heb gemaakt?

Ja, ook als je verlies hebt gemaakt bij de verkoop van onroerend goed, moet je dit opgeven in de aangifte inkomstenbelasting. Het verlies kan worden verrekend met andere inkomsten, waardoor je mogelijk een lagere belastingdruk hebt.

Zijn inkomsten uit verkoop van onroerend goed altijd belast?

Ja, in Nederland zijn inkomsten uit verkoop van onroerend goed altijd belast, ongeacht of het gaat om winst of verlies.

Moet ik inkomsten uit verkoop van onroerend goed opgeven als ik het pand heb gekregen via een schenking?

Nee, in Nederland krijg je geen aangifteformulier specifiek voor inkomsten uit verkoop van onroerend goed toegestuurd. Je moet zelf je inkomsten uit verkoop van onroerend goed opgeven in de aangifte inkomstenbelasting. Houd hiervoor je verkoop- en aankoopfacturen bij en zorg dat je deze kunt overleggen indien nodig.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.