Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Inkomstenbelasting: alles wat je moet weten

Inkomstenbelasting is een belasting die Nederlandse burgers en ondernemers betalen over hun inkomsten. Inkomsten zijn alle geldbedragen die iemand ontvangt, zoals loon, huur, winst uit een onderneming of dividend. Inkomstenbelasting wordt geheven op basis van een progressief tarief, wat betekent dat hoe hoger het inkomen, hoe hoger het belastingtarief.

Hoe wordt inkomstenbelasting berekend?

Inkomstenbelasting wordt berekend door het inkomen te verminderen met de belastingvrije som en daarover het belastingtarief te berekenen. Het belastingtarief is afhankelijk van het inkomen en varieert van 36,65% tot 51,75%. De belastingvrije som is het bedrag aan inkomen waarover geen inkomstenbelasting betaald hoeft te worden. In 2021 bedraagt de belastingvrije som € 27.225 voor alleenstaanden en € 54.450 voor gehuwden of samenwonenden. De nieuwere jaren bekijk je hier.

Wat zijn de gevolgen van inkomstenbelasting?

Inkomstenbelasting heeft gevolgen voor het netto inkomen van iemand. Het netto inkomen is het inkomen na aftrek van de belastingen. Dit betekent dat hoe hoger het belastingtarief, hoe lager het netto inkomen. Inkomstenbelasting heeft daarom invloed op de financiële situatie van iemand en kan bijvoorbeeld bepalen hoeveel geld iemand beschikbaar heeft om te besteden of te sparen.

Wie is verplicht om inkomstenbelasting te betalen?

In Nederland zijn alle burgers en ondernemers verplicht om inkomstenbelasting te betalen over hun inkomsten. Dit geldt voor alle inkomsten die iemand heeft, ongeacht of deze inkomsten in Nederland of in het buitenland zijn verkregen. Er zijn echter wel belastingvrije inkomsten, zoals schenkingen en erfenissen, waarover geen inkomstenbelasting betaald hoeft te worden.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn inkomstenbelasting berekenen?

Om de inkomstenbelasting te berekenen, kunt u gebruikmaken van een belastingberekeningstool op de website van de belastingdienst of een belastingadviseur inschakelen. U kunt ook uw inkomstenbelasting berekenen door uw inkomen te verminderen met de belastingvrije som en daarover het belastingtarief te berekenen.

Wanneer moet ik inkomstenbelasting betalen?

Het moet elk jaar betaald worden via de aangifte inkomstenbelasting. De aangifte inkomstenbelasting moet ingediend worden vóór 1 mei van het volgende jaar. Als u inkomsten heeft van een onderneming, moet u elk kwartaal aangifte doen van de loonbelasting en de premies volksverzekeringen via het loonstrookje.

Kan ik mijn inkomstenbelasting verrekenen met mijn BTW-schuld?

Nee, inkomstenbelasting kan niet verrekend worden met BTW-schuld. Inkomstenbelasting is een belasting op inkomsten en moet afgerekend worden met de belastingdienst via de aangifte inkomstenbelasting. BTW-schuld is een belasting op de toegevoegde waarde en moet afgerekend worden met de belastingdienst.

Mag ik mijn inkomstenbelasting aftrekken van mijn belastbaar inkomen?

Ja, in sommige gevallen kunt u uw inkomstenbelasting aftrekken van uw belastbaar inkomen. Dit gebeurt via de zogenaamde belastingaftrek. Belastingaftrek is het bedrag aan inkomstenbelasting dat u kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. Hierdoor betaalt u minder inkomstenbelasting. Belastingaftrek kan bijvoorbeeld gelden voor zaken als ziektekosten, studiekosten en gerelateerde kosten voor een onderneming.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.