Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Stichting / vereniging: inkomsten verwerken in boekhouding

Inkomsten uit een stichting of vereniging zijn alle financiële middelen die de organisatie ontvangt. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit donaties, subsidies, contributies van leden, inkomsten uit activiteiten, verkoop van goederen of diensten, rente op beleggingen en schenkingen.

Korte definitie: Inkomsten uit een stichting of vereniging zijn alle financiële middelen die de organisatie ontvangt, met als doel het realiseren van haar doelstellingen.

Boekhouding

In de boekhouding van een stichting of vereniging is het belangrijk om alle inkomsten te registreren en te verantwoorden. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een kasboek of een boekhoudprogramma. Inkomsten dienen te worden geboekt op een specifieke inkomstenrekening, afhankelijk van de bron van de inkomsten. Zo kan bijvoorbeeld de verkoop van goederen worden geboekt op de rekening “inkomsten uit verkoop goederen”, terwijl donaties worden geboekt op de rekening “inkomsten uit donaties”.

Inkomsten dienen ook te worden gebudgetteerd en gemonitord, zodat de stichting of vereniging op de hoogte is van haar financiële situatie en in staat is om eventuele tekorten op te vangen.

Nederlandse wet omtrent stichting / vereniging

In Nederland is het verplicht voor stichtingen en verenigingen om een financieel jaarverslag op te stellen en te publiceren. Dit jaarverslag dient te bevatten informatie over de inkomsten en uitgaven van de organisatie, evenals over de financiële positie en resultaten. Het jaarverslag dient tevens te worden ingediend bij de Kamer van Koophandel.

Stichtingen en verenigingen zijn ook verplicht om hun inkomsten en uitgaven te verantwoorden aan hun donateurs en leden. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden via een nieuwsbrief of op een jaarvergadering.

Vragen en antwoorden

Wat zijn inkomsten uit een stichting of vereniging?

Inkomsten uit een stichting of vereniging zijn alle financiële middelen die de organisatie ontvangt, met als doel het realiseren van haar doelstellingen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit donaties, subsidies, contributies van leden, inkomsten uit activiteiten, verkoop van goederen of diensten, rente op beleggingen en schenkingen.

Hoe worden inkomsten geboekt in de boekhouding van een stichting of vereniging?

In de boekhouding van een stichting of vereniging is het belangrijk om alle inkomsten te registreren en te verantwoorden. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een kasboek of een boekhoudprogramma. Inkomsten dienen te worden geboekt op een specifieke inkomstenrekening, afhankelijk van de bron van de inkomsten. Zo kan bijvoorbeeld de verkoop van goederen worden geboekt op de rekening “inkomsten uit verkoop goederen”, terwijl donaties worden geboekt op de rekening “inkomsten uit donaties”.

Wat is de wetgeving rondom inkomsten van stichtingen en verenigingen in Nederland?

In Nederland is het verplicht voor stichtingen en verenigingen om een financieel jaarverslag op te stellen en te publiceren. Dit jaarverslag dient te bevatten informatie over de inkomsten en uitgaven van de organisatie, evenals over de financiële positie en resultaten. Het jaarverslag dient tevens te worden ingediend bij de Kamer van Koophandel. Stichtingen en verenigingen zijn ook verplicht om hun inkomsten en uitgaven te verantwoorden aan hun donateurs en leden. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden via een nieuwsbrief of op een jaarvergadering.

Hoe kunnen stichtingen en verenigingen hun inkomsten en uitgaven monitoren?

Stichtingen en verenigingen kunnen hun inkomsten en uitgaven monitoren door middel van het opstellen en bijhouden van een budget. Zo kunnen ze zien of ze op koers liggen om hun doelstellingen te behalen en of ze eventueel bij moeten sturen. Het is ook aan te raden om regelmatig de financiële situatie te bekijken en te evalueren, bijvoorbeeld door middel van het opstellen van periodieke financiële rapportages. Zo kunnen stichtingen en verenigingen op tijd ingrijpen bij eventuele tekorten en hun financiële risico’s beheersen.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.