Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Uitleg over inkomsten uit dividend

Inkomsten uit dividend zijn geldbedragen die een aandeelhouder ontvangt van een bedrijf waarin hij of zij aandelen heeft. Dit geld wordt uitgekeerd uit de winst die het bedrijf heeft gemaakt. In de boekhouding worden deze inkomsten opgenomen onder de inkomsten uit aandelen.

Belastingregels in Nederland omtrent dividend

In Nederland gelden voor inkomsten uit dividend dezelfde belastingregels als voor andere inkomsten. Dit betekent dat deze inkomsten belast zijn met inkomstenbelasting en eventueel met vennootschapsbelasting als het gaat om een bedrijf. Het is daarom belangrijk om deze inkomsten goed te registreren en af te dragen aan de belastingdienst.

Hoe worden inkomsten uit dividend geregistreerd in de boekhouding?

In de boekhouding worden inkomsten uit dividend geregistreerd op dezelfde manier als andere inkomsten. Dit betekent dat de inkomsten worden opgenomen in de inkomsten- en verliesrekening als opbrengsten. Het is belangrijk om deze inkomsten te onderscheiden van andere inkomsten, zodat ze correct worden belast.

Wat zijn voorbeelden van bedrijven die inkomsten uit dividend uitkeren?

Er zijn veel bedrijven die inkomsten uit dividend uitkeren aan hun aandeelhouders. Hieronder zijn enkele voorbeelden:

  • Beursgenoteerde bedrijven: Veel beursgenoteerde bedrijven keren inkomsten uit dividend uit aan hun aandeelhouders. Dit gebeurt vaak na afloop van het boekjaar, als het bedrijf winst heeft gemaakt.
  • Coöperaties: Coöperaties zijn bedrijven die zijn opgezet door een groep mensen die samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Coöperaties kunnen inkomsten uit dividend uitkeren aan hun leden, die tegelijkertijd ook aandeelhouders zijn.
  • Familiebedrijven: Soms keren familiebedrijven inkomsten uit dividend uit aan de familieleden die aandeelhouders zijn in het bedrijf.

In de boekhoudsoftware verwerken

Het verwerken van dividend in online boekhoudsoftware is in principe hetzelfde als het verwerken van dividend in een traditioneel boekhoudsysteem. Het enige verschil is dat dit in een online boekhoudprogramma gebeurt met behulp van een computer of mobiel apparaat. Hieronder staan enkele stappen die in veel gevallen volgd kunnen worden:

  1. Maak een nieuw boekingsregel aan voor het dividend. Dit kan meestal gedaan worden door naar het scherm ‘boeking toevoegen’ te gaan en daar de juiste gegevens in te vullen.
  2. Kies voor de boekingsregel de juiste rekening voor inkomsten uit aandelen. Dit kan bijvoorbeeld de rekening ‘inkomsten uit aandelen’ zijn.
  3. Voer het bedrag van het dividend in. Dit is het bedrag dat is ontvangen als dividend van het bedrijf waarin je aandelen hebt.
  4. Voeg eventueel een omschrijving toe aan de boeking, zodat het duidelijk is van welk bedrijf het dividend is ontvangen.
  5. Voer de boeking uit door op ‘opslaan’ of ‘toevoegen’ te klikken.

Tip: Het is belangrijk om te controleren of de boeking correct is verwerkt in de boekhouding en of het dividend correct is belast. Als dit niet het geval is, kan het nodig zijn om de boeking aan te passen of een aanvullende boeking te maken.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen inkomsten uit dividend en andere inkomsten?

Inkomsten uit dividend zijn geldbedragen die een aandeelhouder ontvangt van een bedrijf waarin hij of zij aandelen heeft. Andere inkomsten zijn bijvoorbeeld inkomsten uit salaris, huur of verkoop van goederen of diensten.

Hoe worden inkomsten uit dividend belast in Nederland?

Inkomsten uit dividend zijn belast met inkomstenbelasting en eventueel vennootschapsbelasting als het gaat om een bedrijf. Het is daarom belangrijk om deze inkomsten goed te registreren en af te dragen aan de belastingdienst.

Moet ik inkomsten uit dividend apart vermelden in mijn boekhouding?

Ja, het is belangrijk om inkomsten uit dividend apart te vermelden in de boekhouding, zodat ze correct worden belast. Dit kan door de inkomsten te registreren onder de inkomsten uit aandelen in de inkomsten- en verliesrekening.

Kan ik inkomsten uit dividend opnemen als opbrengst in mijn boekhouding als ik geen aandeelhouder ben?

Nee, inkomsten uit dividend kunnen alleen worden opgenomen als opbrengst in de boekhouding als je aandeelhouder bent van het bedrijf waarvan het dividend wordt uitgekeerd. Als je geen aandeelhouder bent, dan kun je deze inkomsten niet opnemen in je boekhouding.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.