Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Verantwoording in een jaarrekening

Verantwoording is het opgeven van verklaringen en toelichtingen bij de cijfers en gegevens die in een jaarrekening worden opgenomen. De verantwoording geeft aan hoe de cijfers tot stand zijn gekomen en wat ze betekenen. Zo kan iedereen die de jaarrekening leest, begrijpen wat er is gebeurd binnen het bedrijf en hoe het ervoor staat.

Transparantie

De verantwoording in een jaarrekening is belangrijk omdat het transparantie geeft en vertrouwen wekt bij de mensen die de jaarrekening lezen. Zo kan iedereen zien wat het bedrijf heeft gedaan met de middelen die het tot zijn beschikking had en hoe het daarmee omging.

Financieel toezicht

De wet op het financieel toezicht (Wft) stelt in Nederland eisen aan de verantwoording in een jaarrekening. Zo moet de verantwoording duidelijk en volledig zijn en moeten alle belangrijke gegevens worden opgenomen. De verantwoording moet ook op een juiste en verantwoorde manier tot stand zijn gekomen.

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van verantwoording in een jaarrekening?

Het doel van verantwoording in een jaarrekening is om te laten zien hoe de cijfers en gegevens tot stand zijn gekomen en wat ze betekenen. Zo kan iedereen die de jaarrekening leest, begrijpen wat er is gebeurd binnen het bedrijf en hoe het ervoor staat

Is verantwoording verplicht in een jaarrekening volgens de Nederlandse wet?

Ja, verantwoording is verplicht in een jaarrekening volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) in Nederland. De verantwoording moet duidelijk en volledig zijn en alle belangrijke gegevens moeten worden opgenomen.

Wat gebeurt er als een bedrijf geen verantwoording opneemt in zijn jaarrekening?

Als een bedrijf geen verantwoording opneemt in zijn jaarrekening, kan dit leiden tot onduidelijkheid en wantrouwen bij de mensen die de jaarrekening lezen. Het kan ook leiden tot sancties van de financiële toezichthouder, omdat het niet voldoet aan de wetgeving.

Kan een bedrijf zelf bepalen wat het opneemt in de verantwoording van zijn jaarrekening?

Hoewel een bedrijf zelf kan bepalen wat het opneemt in de verantwoording van zijn jaarrekening, moet het wel voldoen aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit betekent dat de verantwoording duidelijk en volledig moet zijn en dat alle belangrijke gegevens moeten worden opgenomen. Als een bedrijf niet aan deze eisen voldoet, kan dit leiden tot sancties van de financiële toezichthouder.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.