Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Verwerken van inkomsten uit verkoop van aandelen in een vennootschap

Inkomsten uit verkoop van aandelen in een vennootschap zijn het bedrag dat wordt verdiend bij de verkoop van aandelen in een naamloze vennootschap (NV) of besloten vennootschap (BV). Aandelen zijn kleine deelbelangen in een vennootschap en geven de houder ervan het recht om mee te beslissen over de gang van zaken binnen de vennootschap.

Onder welke categorie vul je het in?

In de boekhouding worden de inkomsten uit verkoop van aandelen in een vennootschap opgenomen in de categorie ‘omzet’. Dit is het bedrag dat wordt verdiend door de verkoop van goederen of diensten. In het geval van de verkoop van aandelen worden deze dus ook als omzet geboekt.

Het bedrag dat wordt verdiend bij de verkoop van aandelen, is het verschil tussen de verkoop- en aankoopprijs van de aandelen. Als het bedrag dat wordt verdiend hoger is dan de aankoopprijs, is er sprake van winst. Als het bedrag dat wordt verdiend lager is dan de aankoopprijs, is er sprake van verlies.

Hoe wordt de inkomstenbelasting berekend voor inkomsten uit verkoop van aandelen in een vennootschap?

In Nederland is het verkrijgen van inkomsten uit verkoop van aandelen in een vennootschap belast. Dit geldt zowel voor particulieren als ondernemingen. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de duur van het bezit van de aandelen en het bedrag dat wordt verdiend.

Voor inkomsten uit verkoop van aandelen gelden de volgende belastingtarieven:

Als de aandelen langer dan een jaar in bezit zijn geweest, geldt het tarief van de inkomstenbelasting voor zelfstandigen. Dit tarief is 20% voor inkomsten tot € 200.000 en 25% voor inkomsten boven € 200.000.

Tip: Houd er rekening mee dat er ook nog andere belastingen van toepassing kunnen zijn, zoals de vermogensbelasting en de belasting op de aanmerkelijk belang winst.

Welke gegevens moeten worden opgegeven in de aangifte inkomstenbelasting voor inkomsten uit verkoop van aandelen in een vennootschap?

In de aangifte inkomstenbelasting moeten de volgende gegevens worden opgegeven voor inkomsten uit verkoop van aandelen in een vennootschap:

  • De aankoop- en verkoopdatum van de aandelen
  • De verkoopwaarde van de aandelen
  • De aankoopprijs van de aandelen
  • Eventuele kosten die zijn gemaakt bij de aankoop of verkoop van de aandelen, zoals courtagekosten
  • Het bedrag van de winst of het verlies dat is behaald

Het is belangrijk om alle gegevens accuraat op te geven in de aangifte inkomstenbelasting, zodat de belastingcorrectie zo nauwkeurig mogelijk kan worden berekend.

Een uitleg over het begrip

Aandelen in een vennootschap zijn kleine deelbelangen in een bedrijf. Als je aandelen in een vennootschap hebt, betekent dit dat je een eigenaar bent van een klein stukje van het bedrijf. Je hebt daardoor het recht om mee te beslissen over de gang van zaken binnen het bedrijf en je kunt ook winst of verlies maken afhankelijk van hoe het bedrijf presteert.

Twee soorten

Er zijn twee soorten vennootschappen waarbij aandelen kunnen worden uitgegeven: de naamloze vennootschap (NV) en de besloten vennootschap (BV). Bij een NV zijn de aandelen openbaar verhandelbaar, wat betekent dat iedereen ze kan kopen of verkopen. Bij een BV zijn de aandelen niet openbaar verhandelbaar en zijn ze alleen verkrijgbaar via de vennootschap zelf of via de huidige aandeelhouders.

Als je aandelen in een vennootschap hebt, krijg je soms ook een deel van de winst van het bedrijf uitgekeerd in de vorm van dividend. Dit is een extra vergoeding voor het bezit van de aandelen.

Kunnen verkocht worden

Aandelen in een vennootschap kunnen worden verkocht of verworven via de beurs of via particuliere verkoop. De prijs van de aandelen kan stijgen of dalen afhankelijk van hoe het bedrijf presteert en de algemene marktomstandigheden. Als de prijs van de aandelen stijgt en je verkoopt ze voor een hoger bedrag dan je ervoor hebt betaald, maak je winst. Als de prijs daalt en je verkoopt ze voor een lager bedrag dan je ervoor hebt betaald, maak je verlies.

Veelgestelde vragen

Moet ik inkomsten uit verkoop van aandelen opgeven in de aangifte inkomstenbelasting als ik alleen maar verlies heb gemaakt?

Ja, ook als je verlies hebt gemaakt bij de verkoop van aandelen, moet je dit opgeven in de aangifte inkomstenbelasting. Het verlies kan worden verrekend met andere inkomsten, waardoor je mogelijk een lagere belastingdruk hebt.

Zijn inkomsten uit verkoop van aandelen altijd belast?

Ja, in Nederland zijn inkomsten uit verkoop van aandelen altijd belast, ongeacht of het gaat om winst of verlies.

Moet ik inkomsten uit verkoop van aandelen opgeven als ik deze heb gekregen via een schenking?

Ja, ook als je inkomsten uit verkoop van aandelen hebt verkregen via een schenking, moet je deze opgeven in de aangifte inkomstenbelasting.

Krijg ik een aangifteformulier voor inkomsten uit verkoop van aandelen toegestuurd?

Nee, dit moet je zelf online verwerken.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.