Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Wat is een directieverslag?

Een directieverslag is een document dat beschrijft hoe het gaat met een bedrijf of organisatie. Het wordt opgesteld door het management van een bedrijf en gericht aan de aandeelhouders of andere belanghebbenden. In het directieverslag worden de belangrijkste ontwikkelingen, prestaties en activiteiten van het bedrijf beschreven.

Waarom wordt een directieverslag opgesteld?

Er zijn verschillende redenen waarom een directieverslag wordt opgesteld:

  • Om aandeelhouders of andere belanghebbenden te informeren: Een directieverslag is een manier om aandeelhouders of andere belanghebbenden te informeren over hoe het gaat met het bedrijf. Het geeft inzicht in de prestaties, de financiële positie en de toekomstplannen van het bedrijf.
  • Om transparantie te verhogen: Door een directieverslag op te stellen, kunnen aandeelhouders en andere belanghebbenden zien wat er gebeurt binnen het bedrijf en hoe het wordt bestuurd. Dit kan helpen om vertrouwen te winnen en om transparantie te verhogen.
  • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen: In sommige gevallen is het opstellen van een directieverslag wettelijk verplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor beursgenoteerde bedrijven, die volgens de Wet op het financieel toezicht verplicht zijn om een directieverslag op te stellen en openbaar te maken.

Wat staat er in een directieverslag?

Een directieverslag bevat informatie over de belangrijkste ontwikkelingen, prestaties en activiteiten van een bedrijf. Hieronder een aantal voorbeelden van zaken die in een directieverslag kunnen worden opgenomen:

  • De missie en visie van het bedrijf
  • De belangrijkste doelstellingen en prestatie-indicatoren
  • De financiële resultaten, zoals de omzet, winst en balans
  • De belangrijkste risico’s en opportuniteiten voor het bedrijf
  • De belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen van het afgelopen jaar
  • De toekomstplannen en strategie van het bedrijf

Vragen en antwoorden

Wie stelt een directieverslag op?

Een directieverslag wordt opgesteld door het management van een bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld het bestuur of de directie zijn. Het directieverslag is gericht aan de aandeelhouders of andere belanghebbenden van het bedrijf.

Wanneer moet een directieverslag worden opgesteld?

Het is aan het management van een bedrijf om te bepalen wanneer een directieverslag wordt opgesteld. Dit kan bijvoorbeeld aan het einde van het boekjaar zijn, of op een ander moment dat relevant is voor het bedrijf. In sommige gevallen is het opstellen van een directieverslag wettelijk verplicht, zoals bij beursgenoteerde bedrijven die verplicht zijn om een directieverslag op te stellen en openbaar te maken.

Waar wordt een directieverslag openbaar gemaakt?

Een directieverslag wordt vaak openbaar gemaakt via de website van het bedrijf of via de website van de beurs waar het bedrijf is genoteerd. Sommige bedrijven sturen het directieverslag ook naar hun aandeelhouders of andere belanghebbenden

Kan ik een directieverslag opvragen van een bedrijf waar ik aandeelhouder van ben?

Als je aandeelhouder bent van een bedrijf, heb je het recht om het directieverslag op te vragen. Dit kan je doen door contact op te nemen met het bedrijf en te verzoeken om het directieverslag. Aandeelhouders hebben ook het recht om de financiële verantwoording van het bedrijf te beoordelen op de jaarvergadering van aandeelhouders.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.