Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Wat is een kostprijs en hoe berekening je die?

Een kostprijs is het bedrag dat nodig is om een product of dienst te produceren of te verlenen. Het is een belangrijk begrip in de bedrijfswereld, omdat het de basis vormt voor het bepalen van de verkoopprijs van een product of dienst. Een juiste berekening van de kostprijs is daarom essentieel voor het maken van winst en het nemen van goede beslissingen voor een bedrijf.

Er zijn verschillende manieren om de kostprijs van een product of dienst te berekenen, afhankelijk van het type bedrijf en de specifieke producten of diensten die worden aangeboden. Hieronder geven we een uitleg van enkele belangrijke aspecten van kostprijsberekening en geven we enkele tips voor het bepalen van de kostprijs van een product of dienst.

Definities

Voordat we verder gaan, is het belangrijk om een aantal belangrijke definities te geven:

 • Directe kosten: Dit zijn kosten die direct gerelateerd zijn aan de productie of verlening van een specifiek product of dienst. Voorbeelden hiervan zijn de kosten van grondstoffen, arbeid en vervoer.
 • Indirecte kosten: Dit zijn kosten die niet direct gerelateerd zijn aan de productie of verlening van een specifiek product of dienst, maar die wel noodzakelijk zijn voor het bedrijf als geheel. Voorbeelden hiervan zijn huisvesting, energie en administratiekosten.
 • Vaste kosten: Dit zijn kosten die niet afhankelijk zijn van het aantal producten of diensten dat wordt geproduceerd of verleend. Voorbeelden hiervan zijn huisvesting en salarissen.
 • Variabele kosten: Dit zijn kosten die wel afhankelijk zijn van het aantal producten of diensten dat wordt geproduceerd of verleend. Voorbeelden hiervan zijn grondstoffen en arbeidskosten.

Hoe berekening je de kostprijs van een product of dienst?

Er zijn verschillende manieren om de kostprijs van een product of dienst te berekenen, afhankelijk van het type bedrijf en de specifieke producten of diensten die worden aangeboden. Hieronder geven we een overzicht van enkele belangrijke methoden:

Kostprijs per eenheid

De continue kostprijsberekening is een methode waarbij de kostprijs van een product of dienst op regelmatige tijdstippen wordt berekend, bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks. Deze methode is vooral geschikt voor bedrijven die een groot aantal producten of diensten produceren of verlenen, omdat de kosten dan goed in kaart kunnen worden gebracht en de verkoopprijs daarop kan worden afgestemd.

Bij de continue kostprijsberekening worden alle directe en indirecte kosten meegenomen, zowel vaste als variabele kosten. Het doel is om een zo nauwkeurig mogelijke berekening te maken van de kostprijs, zodat de verkoopprijs op een realistische manier kan worden bepaald.

Kostprijs per order

Deze methode is geschikt voor bedrijven die op aanvraag producten of diensten produceren of verlenen, bijvoorbeeld op basis van opdrachten van klanten. Bij de kostprijs per order worden alle directe kosten meegenomen die specifiek gerelateerd zijn aan deze opdracht, zoals grondstoffen, arbeidskosten en vervoerskosten. Indirecte kosten, zoals huisvesting of administratiekosten, worden vaak niet meegenomen in de kostprijs per order, omdat deze kosten voor het bedrijf als geheel gelden en niet specifiek voor één opdracht.

De kostprijs per order is een handige manier om de kosten van een specifieke opdracht in kaart te brengen, zodat de verkoopprijs daarop kan worden afgestemd. Het is wel belangrijk om rekening te houden met eventuele variabele kosten die nog niet in de berekening zijn meegenomen.

Kostprijs op basis van standaardkosten

Deze methode is geschikt voor bedrijven die producten of diensten produceren of verlenen volgens vaste procedures en met vaste kosten. Bij de kostprijs op basis van standaardkosten worden alle vaste kosten meegenomen, zoals huisvesting en salarissen, en de variabele kosten worden berekend aan de hand van standaardkosten. De standaardkosten zijn kosten die zijn gebaseerd op gemiddelde of verwachte waarden, zoals de gemiddelde kosten van grondstoffen of arbeid.

Tips voor het bepalen van de kostprijs

Er zijn een aantal belangrijke tips om in acht te nemen bij het bepalen van de kostprijs van een product of dienst:

 1. Zorg voor een complete opname van alle kosten

Het is belangrijk om alle kosten mee te nemen in de berekening van de kostprijs, zowel directe als indirecte kosten, en zowel vaste als variabele kosten. Als bepaalde kosten niet in de berekening worden meegenomen, kan dit leiden tot een onjuiste kostprijs en daarmee tot een verkeerde verkoopprijs.

 1. Houd rekening met toekomstige kosten

Bij het bepalen van de kostprijs is het ook belangrijk om rekening te houden met toekomstige kosten, zoals prijsstijgingen van grondstoffen of loonkosten. Als deze kosten niet in de berekening worden meegenomen, kan dit leiden tot te lage verkoopprijzen in de toekomst.

 1. Bepaal de juiste marge

Een juiste marge is essentieel om winst te maken. Het is daarom belangrijk om de juiste marge in te calculeren bij het bepalen van de kostprijs. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door rekening te houden met de gemiddelde winstmarge in de branche of door een percentage van de kostprijs als marge te hanteren.

 1. Maak gebruik van software

Er zijn verschillende softwarepakketten beschikbaar die kostprijsberekeningen kunnen automatiseren. Dit kan het bepalen van de kostprijs efficiënter en nauwkeuriger maken.

Hoe kan ik de kostprijsberekening verbeteren?

 • Maak gebruik van software voor kostprijsberekening om de berekeningen te automatiseren en te vergemakkelijken.
 • Zorg voor een complete opname van alle kosten, zowel directe als indirecte kosten, en zowel vaste als variabele kosten.
 • Houd rekening met toekomstige kosten, zoals prijsstijgingen van grondstoffen of loonkosten.
 • Maak gebruik van marktonderzoek om de verkoopprijzen van vergelijkbare producten of diensten te verkrijgen en deze te gebruiken als richtlijn voor het bepalen van de eigen verkoopprijzen.
 • Werk samen met leveranciers om kosten te verlagen, bijvoorbeeld door in te kopen op grotere schaal.

Conclusie

De kostprijs is het bedrag dat nodig is om een product of dienst te produceren of te verlenen. Het is een belangrijk begrip in de bedrijfswereld, omdat het de basis vormt voor het bepalen van de verkoopprijs van een product of dienst. Er zijn verschillende manieren om de kostprijs te berekenen, afhankelijk van het type bedrijf en de specifieke producten of diensten die worden aangeboden.

Het is belangrijk om een complete opname te maken van alle kosten, zowel directe als indirecte kosten, en zowel vaste als variabele kosten. Houd ook rekening met toekomstige kosten en bepaal de juiste marge om winst te maken. Maak gebruik van software voor kostprijsberekening en doe marktonderzoek om de verkoopprijzen van vergelijkbare producten of diensten te verkrijgen. Werk samen met leveranciers om kosten te verlagen.

Door de kostprijs op een nauwkeurige manier te berekenen, kun je de verkoopprijs van een product of dienst op een realistische manier bepalen en daarmee de winstgevendheid van het bedrijf verhogen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat is het verschil tussen directe en indirecte kosten?

Directe kosten zijn kosten die direct gerelateerd zijn aan de productie of verlening van een specifiek product of dienst, zoals grondstoffen, arbeid en vervoer. Indirecte kosten zijn kosten die niet direct gerelateerd zijn aan een specifiek product of dienst, maar die wel noodzakelijk zijn voor het bedrijf als geheel, zoals huisvesting, energie en administratiekosten.

Wat zijn variabele kosten?

Variabele kosten zijn kosten die wel afhankelijk zijn van het aantal producten of diensten dat wordt geproduceerd of verleend. Voorbeelden hiervan zijn grondstoffen en arbeidskosten.

Welke methode is het meest geschikt voor mijn bedrijf?

Er is geen één “juiste” methode voor het bepalen van de kostprijs die voor alle bedrijven geldt. Welke methode het meest geschikt is, hangt af van het type bedrijf en de specifieke producten of diensten die worden aangeboden. Het is daarom belangrijk om te bepalen welke methode het beste past bij de specifieke behoeften van het bedrijf.

Kan ik de kostprijs van een product of dienst achteraf aanpassen?

Ja, het is mogelijk om de kostprijs van een product of dienst achteraf aan te passen, bijvoorbeeld als de kosten veranderen of als de verkoopprijs wordt aangepast. Het is wel belangrijk om te onthouden dat een aanpassing van de kostprijs kan leiden tot aanpassingen in de verkoopprijs en daarmee tot mogelijke gevolgen voor de winstgevendheid van het bedrijf.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.