Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Wat is loonbelasting?

Loonbelasting is een belasting die wordt geheven op looninkomsten van werknemers in Nederland. Dit betekent dat loonbelasting betaald moet worden op het salaris dat iemand ontvangt van zijn of haar werkgever. Loonbelasting wordt ook wel inkomstenbelasting genoemd, omdat het op inkomsten uit arbeid wordt geheven.

Hoe wordt loonbelasting berekend?

De hoogte van de loonbelasting die iemand moet betalen, is afhankelijk van het inkomen en de belastingschijf waar het inkomen in valt. In Nederland zijn er vier belastingschijven: de laagste belastingschijf, de middenbelastingschijf, de hoge belastingschijf en de tweede belastingschijf voor hogere inkomens.

  • De laagste belastingschijf geldt voor inkomsten tot €20.384 (2022). Voor inkomsten in deze schijf geldt een belastingtarief van 36,65%.
  • De middenbelastingschijf geldt voor inkomsten van €20.385 tot €34.300 (2022). Voor inkomsten in deze schijf geldt een belastingtarief van 40,85%.
  • De hoge belastingschijf geldt voor inkomsten van €34.301 tot €68.507 (2022). Voor inkomsten in deze schijf geldt een belastingtarief van 41,95%.
  • De tweede belastingschijf voor hogere inkomsten geldt voor inkomsten vanaf €68.508 (2022). Voor inkomsten in deze schijf geldt een belastingtarief van 52%.

Er zijn ook nog enkele belastingvrije vergoedingen en verminderingen die van toepassing kunnen zijn op het inkomen, zoals de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze kortingen kunnen ervoor zorgen dat iemand minder loonbelasting hoeft te betalen.

Hoe wordt loonbelasting afgedragen?

Loonbelasting wordt door de werkgever afgedragen aan de Belastingdienst. De werkgever betaalt de loonbelasting op het salaris dat hij of zij aan de werknemer uitbetaalt, verminderd met eventuele belastingvrije vergoedingen en verminderingen.

De werkgever moet de loonbelasting afdragen aan de Belastingdienst op basis van het loon dat hij of zij aan de werknemer heeft uitbetaald in het voorgaande kalenderjaar. Dit betekent dat de loonbelasting die in 2024 wordt afgedragen, is gebaseerd op het loon dat in 2023 is uitbetaald.

De werkgever moet de loonbelasting aangeven en betalen via het aangifteformulier loonbelasting. Dit formulier moet worden ingediend bij de Belastingdienst voor de aangifte loonbelasting.

Wie is verantwoordelijk voor het afdragen van loonbelasting?

De werkgever is verantwoordelijk voor het afdragen van de loonbelasting aan de Belastingdienst. Dit geldt voor alle werknemers die in dienst zijn bij de werkgever, ongeacht of het gaat om een parttime of fulltime dienstverband.

De werknemer is niet verantwoordelijk voor het afdragen van de loonbelasting, maar hij of zij is wel verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste gegevens aan de werkgever. De werknemer moet bijvoorbeeld aangeven of hij of zij gebruik wil maken van belastingvrije vergoedingen of verminderingen.

Veelgestelde vragen met daarbij onze antwoorden

Wie betaalt loonbelasting in Nederland?

Loonbelasting wordt betaald door werknemers in Nederland op het salaris dat ze ontvangen van hun werkgever. De werkgever is verantwoordelijk voor het afdragen van de loonbelasting aan de Belastingdienst.

Wat is het belastingtarief voor loonbelasting in Nederland?

Het belastingtarief voor loonbelasting in Nederland hangt af van het inkomen en de belastingschijf waar het inkomen in valt. In 2022 gelden de volgende belastingtarieven: 36,65% voor inkomsten in de laagste belastingschijf (tot €20.384), 40,85% voor inkomsten in de middenbelastingschijf (€20.385 tot €34.300), 41,95% voor inkomsten in de hoge belastingschijf (€34.301 tot €68.507) en 52% voor inkomsten in de tweede belastingschijf voor hogere inkomsten (vanaf €68.508).

Hoe wordt loonbelasting berekend?

De hoogte van de loonbelasting wordt berekend door het inkomen te verminderen met eventuele belastingvrije vergoedingen en verminderingen en vervolgens te verhogen met het belastingtarief dat van toepassing is op het inkomen.

Wanneer moet loonbelasting worden afgedragen?

Loonbelasting moet worden afgedragen aan de Belastingdienst op basis van het loon dat in het voorgaande kalenderjaar is verdient.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.