Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Wat is schenkbelasting en hoe werkt het? Uitstellen mogelijk?

Schenkbelasting is een belasting die geheven wordt op schenkingen, dus op het moment dat iemand iets kosteloos aan een ander persoon geeft. Dit kan bijvoorbeeld geld zijn, maar ook een huis, een auto of andere bezittingen. Schenkbelasting geldt alleen voor schenkingen die tussen particulieren plaatsvinden, dus niet voor schenkingen aan bedrijven of organisaties.

Hoe werkt schenkbelasting?

Schenkbelasting wordt berekend over de waarde van de schenking. Het tarief dat geldt voor schenkbelasting hangt af van de relatie tussen de schenker en de begunstigde, en van de waarde van de schenking. Voor schenkingen aan echtgenoten, geregistreerde partners en kinderen tot 40 jaar geldt een vrijstelling van € 100.000,-. Voor schenkingen aan andere personen geldt een tarief van 20% tot 40% over de waarde van de schenking.

Wanneer moet je schenkbelasting betalen?

Schenkbelasting moet betaald worden als je een schenking doet aan iemand die niet tot je eigen huishouden behoort. Schenkbelasting moet betaald worden op het moment dat de schenking plaatsvindt. Als de schenking geld doet, moet de schenkbelasting direct betaald worden. Als de schenking een andere bezitting betreft, kan de schenkbelasting ook uitgesteld worden tot het moment dat de bezitting verkocht wordt.

Waarom is schenkbelasting belangrijk?

Schenkbelasting is belangrijk omdat het een belasting is die geheven wordt op schenkingen. Schenkbelasting is een belangrijke bron van inkomsten voor de overheid en het zorgt ervoor dat schenkingen tussen particulieren belast worden. Schenkbelasting kan ook gebruikt worden om te voorkomen dat er onredelijk grote verschillen ontstaan in de vermogens van mensen.

Vragen en antwoorden

Wie moet schenkbelasting betalen?

Schenkbelasting moet betaald worden door de persoon die een schenking doet aan iemand die niet tot hun eigen huishouden behoort.

Geldt hetzelfde tarief voor alle schenkingen?

Nee, het tarief dat geldt voor schenkbelasting hangt af van de relatie tussen de schenker en de begunstigde, en van de waarde van de schenking. Voor schenkingen aan echtgenoten, geregistreerde partners en kinderen tot 40 jaar geldt een vrijstelling van € 100.000,-. Voor schenkingen aan andere personen geldt een tarief van 20% tot 40% over de waarde van de schenking

Moet ik schenkbelasting betalen als ik iets aan mijn partner schenk?

Nee, voor schenkingen aan echtgenoten, geregistreerde partners en kinderen tot 40 jaar geldt een vrijstelling van € 100.000,-. Dit betekent dat je geen schenkbelasting hoeft te betalen voor schenkingen aan deze personen tot een waarde van € 100.000,-

Kan ik schenkbelasting uitstellen tot het moment dat ik de bezitting verkoop?

Ja, dat kan als de schenking een andere bezitting betreft, kan de schenkbelasting ook uitgesteld worden tot het moment dat de bezitting verkocht wordt. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld een huis of auto schenkt, omdat de waarde van deze bezittingen kan fluctueren en de schenkbelasting daardoor ook kan veranderen. Als je kiest voor uitstel van de schenkbelasting, moet je wel een vrijwillige aangifte schenkbelasting doen bij de Belastingdienst.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.