Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Wat zijn vorderingen in de boekhouding?

Vorderingen zijn een begrip in de boekhouding en verwijzen naar geld dat een organisatie te goed heeft van andere partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een organisatie producten of diensten levert aan een klant en deze nog niet is betaald. De organisatie heeft in dit geval een vordering op de klant voor het bedrag dat nog niet is betaald.

Hoe worden vorderingen opgenomen in de boekhouding?

Vorderingen worden opgenomen in de balans van een organisatie onder het hoofdstuk “vorderingen op derden”. Dit betekent dat ze worden opgenomen als een bezitting van de organisatie, omdat ze geld opleveren voor de organisatie als ze worden betaald.

Vorderingen worden meestal opgenomen op het moment dat ze ontstaan, dus wanneer een organisatie producten of diensten levert en deze nog niet zijn betaald. Vorderingen moeten worden opgevoerd voor het bedrag dat daadwerkelijk te vorderen is, dus het bedrag dat redelijkerwijs kan worden verwacht om te worden betaald. Dit kan bijvoorbeeld lager zijn dan het oorspronkelijke bedrag als het risico bestaat dat de vordering niet zal worden betaald.

Wat is het belang van vorderingen?

Vorderingen zijn van belang voor de financiële gezondheid van een organisatie, omdat ze geld opleveren voor de organisatie als ze worden betaald. Een hoog bedrag aan vorderingen kan aangeven dat een organisatie een goede cashflow heeft en dat ze in staat is om haar verplichtingen na te komen. Een lager bedrag aan vorderingen kan daarentegen aangeven dat de organisatie afhankelijk is van externe financiering en dat ze mogelijk niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.

In de Nederlandse wetgeving is het ook van belang om vorderingen op de juiste manier op te nemen in de boekhouding. Zo moeten organisaties ervoor zorgen dat vorderingen op de balans op de juiste manier worden opgevoerd en dat ze niet overgedragen worden aan derden zonder dat dit is opgenomen in de online boekhouding.

Veelgestelde vragen:

Wat gebeurt er als een vordering niet wordt betaald?

Als een vordering niet wordt betaald, kan dit leiden tot financiële problemen voor de organisatie. Zo kan het leiden tot een afname van de cashflow van de organisatie en kan het moeilijker worden om haar verplichtingen na te komen. In sommige gevallen kan de organisatie besluiten om legale stappen te ondernemen om de vordering alsnog te incasseren, zoals door middel van een incassobureau of door een rechtszaak aan te spannen.

Kunnen vorderingen vervallen?

Ja, vorderingen kunnen vervallen als de kans dat ze ooit zullen worden betaald te laag is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de debiteur failliet is gegaan of als er andere omstandigheden zijn waardoor het onwaarschijnlijk is dat de vordering ooit zal worden betaald. In dat geval kan de organisatie besluiten om de vordering af te schrijven en te verminderen in haar boekhouding.

Kan een organisatie vorderingen verkopen?

Ja, een organisatie kan vorderingen verkopen aan een derde partij, zoals een incassobureau of een financiële instelling. Dit kan gebeuren als de organisatie de vordering niet zelf wil incasseren of als ze liever een deel van de vordering in geld ontvangt in plaats van te wachten op betaling. In dat geval wordt de vordering overgedragen aan de derde partij en wordt het bedrag dat de organisatie heeft ontvangen opgenomen als opbrengst in de boekhouding.

Wat is het verschil tussen vorderingen en schulden?

Vorderingen en schulden zijn tegenovergestelde begrippen in de boekhouding. Vorderingen zijn geld dat een organisatie te goed heeft van andere partijen, terwijl schulden geld zijn dat een organisatie aan andere partijen verschuldigd is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een organisatie een lening heeft afgesloten of als ze producten of diensten heeft gekocht en deze nog niet heeft betaald. Schulden worden opgenomen in de balans onder het hoofdstuk “schulden aan derden” en vormen een verplichting voor de organisatie om het geleende geld terug te betalen.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.