Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Balans: uitgebreide uitleg

De balans is een financiële verantwoording van de activa, passiva en eigen vermogen van een bedrijf op een bepaald moment in de tijd. De balans is bedoeld om de financiële positie van het bedrijf weer te geven en kan worden gebruikt om de financiële gezondheid van het bedrijf te evalueren.

Opbouw van de balans

De balans bestaat uit twee delen: de actiefzijde en de passiefzijde. De actiefzijde van de balans bestaat uit de bezittingen van het bedrijf, zoals vaste activa zoals gebouwen en machines, en vlottende activa zoals voorraden en vorderingen. De passiefzijde van de balans bestaat uit de schulden van het bedrijf, zoals kortlopende schulden zoals leveranciersrekeningen en langlopende schulden zoals leningen. In boekhoudprogramma’s kan je de balans altijd bekijken in een overzicht.

Wist je dat: Aan het einde van het jaar maak je een winst verliesrekening op.

Het eigen vermogen van het bedrijf is het bedrag dat overblijft nadat de schulden van het bedrijf zijn afgetrokken van de bezittingen. Het eigen vermogen bestaat uit de inbreng van de eigenaar(s) van het bedrijf en het vermogen dat is opgebouwd uit winsten die niet zijn uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Kort samengevat: De balans is een financiële verantwoording van de activa, passiva en eigen vermogen van een bedrijf op een bepaald moment in de tijd, met als doel om de financiële positie van het bedrijf weer te geven. De balans bestaat uit de actiefzijde en de passiefzijde.

Het doel van de balans

Het doel van de balans is om de financiële positie van een bedrijf weer te geven op een bepaald moment in de tijd. De balans kan worden gebruikt om de financiële gezondheid van het bedrijf te evalueren en om de solvabiliteit en liquiditeit van het bedrijf te beoordelen. Solvabiliteit is de mate waarin een bedrijf in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, terwijl liquiditeit is de mate waarin een bedrijf in staat is om korte termijn verplichtingen te voldoen.

Veelgestelde vragen en antwoorden over het begrip balans

Wat is een balans?

Een balans is een financiële verantwoording van de activa, passiva en eigen vermogen van een bedrijf op een bepaald moment in de tijd, met als doel om de financiële positie van het bedrijf weer te geven.

Wat zijn de onderdelen van een balans?

De balans bestaat uit de actiefzijde en de passiefzijde. De actiefzijde bestaat uit de bezittingen van het bedrijf, zoals vaste activa en vlottende activa.

Wat is het doel van een balans?

Het doel van een balans is om de financiële positie van een bedrijf weer te geven op een bepaald moment in de tijd, en om de financiële gezondheid van het bedrijf te evalueren. De balans kan ook worden gebruikt om de solvabiliteit en liquiditeit van het bedrijf te beoordelen.

Wanneer wordt een balans opgesteld?

Een balans wordt meestal opgesteld aan het einde van een boekjaar, hoewel sommige bedrijven ook kwartaal- of maandelijkse balansen opstellen. De balans wordt gebruikt om de financiële positie van het bedrijf op een bepaald moment in de tijd weer te geven.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.