Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Vaste activa en vlottende activa: wat zijn het en wat is het verschil?

In de boekhouding worden activa onderverdeeld in twee categorieën: vaste activa en vlottende activa. Maar wat zijn dit precies en wat is het verschil tussen deze twee categorieën?

Definities

Vaste activa zijn zaken die langere tijd worden gebruikt in het bedrijf, zoals gebouwen, grond, machines en inventarissen. Deze activa hebben een duurzaam karakter en worden gebruikt om inkomsten te genereren. Vaste activa hebben vaak een waarde van meer dan € 400,- en een levensduur van meer dan een jaar.

Vlottende activa zijn zaken die vrij snel in geld omgezet kunnen worden, zoals voorraden, debiteuren en contanten. Deze activa worden gebruikt om korte termijn verplichtingen te voldoen, zoals de betaling van lopende rekeningen. Vlottende activa hebben vaak een waarde van minder dan € 400,- en een levensduur van minder dan een jaar.

Het verschil tussen vaste activa en vlottende activa

Het belangrijkste verschil tussen vaste activa en vlottende activa is de levensduur. Vaste activa worden langer dan een jaar gebruikt in het bedrijf, terwijl vlottende activa vrij snel in geld omgezet kunnen worden.

Daarnaast zijn er nog enkele andere belangrijke verschillen tussen vaste activa en vlottende activa:

  • Vaste activa hebben vaak een grotere waarde dan vlottende activa.
  • Vaste activa worden gebruikt om inkomsten te genereren, terwijl vlottende activa gebruikt worden om korte termijn verplichtingen te voldoen.
  • Vaste activa worden afgeschreven over de levensduur, terwijl vlottende activa in één keer afgeboekt worden.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat zijn vaste activa?

Vaste activa zijn zaken die langere tijd worden gebruikt in het bedrijf, zoals gebouwen, grond, machines en inventarissen. Deze activa hebben een duurzaam karakter en worden gebruikt om inkomsten te genereren. Vaste activa hebben vaak een waarde van meer dan € 400,- en een levensduur van meer dan een jaar.

Wat zijn vlottende activa?

Vlottende activa zijn zaken die vrij snel in geld omgezet kunnen worden, zoals voorraden, debiteuren en contanten. Deze activa worden gebruikt om korte termijn verplichtingen te voldoen, zoals de betaling van lopende rekeningen. Vlottende activa hebben vaak een waarde van minder dan € 400,- en een levensduur van minder dan een jaar.

Wat is het belangrijkste verschil tussen vaste activa en vlottende activa?

Het belangrijkste verschil tussen vaste activa en vlottende activa is de levensduur. Vaste activa worden langer dan een jaar gebruikt in het bedrijf, terwijl vlottende activa vrij snel in geld omgezet kunnen worden.

Hoe worden vaste activa en vlottende activa afgeboekt?

Vaste activa worden afgeschreven over de levensduur, terwijl vlottende activa in één keer afgeboekt worden. Dit betekent dat vaste activa gedurende hun levensduur in steeds kleinere bedragen afgeboekt worden, terwijl vlottende activa in één keer worden afgeboekt zodra ze niet langer gebruikt worden of verkocht zijn.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.